Fordonskännedom och manövrering Mopedens vikter och last

Ibland kommer du skjutsa en passagerare, lasta saker eller kanske dra ett släp. Då är det viktigt att hålla koll på vad saker och ting väger. Alla fordon är konstruerade för att klara en viss last. Fordonets däck, bromsar, fjädring mm. tål såklart inte hur mycket som helst. Lastar du felaktigt eller för tungt kan du bli en fara för trafiken. Här går vi igenom några lagar, begrepp och tips så du både får med dig passagerare och last på ett säkert sätt.

Några viktbegrepp

  • Tjänstevikt: Tjänstevikten anger den vikt fordonet har när det är redo att tjänstgöra för dig. Här ingår bränsle, kylarvätska, olja och verktyg. Starta och kör helt enkelt. På tyngre fordon som bilar och A-traktorer ingår även föraren i tjänstevikten. Man har här bestämt att en förare väger 75 kilo. När det gäller lättare fordon som mopeder och motorcyklar ingår föraren inte i tjänstevikten. På ett elmopeder och elmotorcyklar ingår heller inte batteriet i tjänstevikten. Så dessa eldrivna fordon är alltså inte redo att tjänstgöra vid tjänstevikt.
  • Maxlast: Maxlasten är den maximala vikt som fordonet tål att lastas med. Maxlasten står i fordonets registreringsbevis. Både förare och passagerare räknas som last på mopeder. Och på elmopeder räknas även batterierna som last.
  • Totalvikt: Om vi lägger ihop maxlast plus tjänstevikt får vi totalvikt. Totalt så mycket som fordonet får väga när det är maxlastat.
  • Bruttovikt. Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan. Bruttovikten är vad fordonet väger vid ett visst tillfälle helt enkelt.
  • Massa utan last: Motsvarar mopedens tjänstevikt men utan bränsle och olja. Batteriet på en eldriven moped räknas inte in här.

Last och släpvagn

Det är tillåtet att koppla på en släpvagn till din tvåhjuliga moped men det är ytterst sällsynt att man gör det. För att koppla på en släpvagn till din moped finns det en del regler som du måste ta hänsyn till. Vikten på släpet får inte överstiga halva mopedens massa utan last. Bakom en tvåhjulig moped får bredden på släpet inte får överstiga 125 cm. Om du kör du en tre- eller fyrhjulig moped får släpet inte vara bredare än mopeden, och heller aldrig bredare än 200 cm. A-traktorer måste ha draganordning. Vanligast är dragkroken som antagligen satt på ursprungsbilen. Det är även tillåtet att montera en annan draganordning. Om du kör med ett släp på din A-traktors dragkrok ska du försöka placera tyngdpunkten på lasten lite framför släpets axel. Om släpet har flera axlar försöker du få lastens tyngdpunkt lite framför främsta axeln. Då går släpet som stadigast.