Fordonskännedom och manövrering Vilka fordon får jag köra?

Vilka fordon får jag köra?

När man hör ordet moped är det säkert många som tänker sig ett fordon med två hjul. Men det finns mopeder med både två, tre och fyra hjul. Här går vi igenom vilka fordon du får köra med ditt förarbevis eller ditt Am-körkort.

Förarbevis för Moped klass II

Moped klass II är konstruerat för att köras i högst 25 km/h och hastigheter över detta är inte tillåtet. Effekten får heller inte överstiga 1 kW. De finns med både två, tre och fyra hjul och drivs av bränsle eller el. Moped klass II ska köras på cykelbanorna där sådana finns. Finns det ingen cykelbana får de köras på vägen. Är du född 1994 eller tidigare får du köra moped klass ll utan förarbevis, eftersom du då hann fylla 15 år innan nya reglerna började gälla. De äldre 30-mopederna är tillverkade före 2003. De är gjorda för en hastighet av högst 30 km/timmen och räknas också som moped klass II.

Am-körkortet

Med Am-körkortet får du förutom moped klass ll också köra följande fordon:

Moped klass I

Moped klass I eller EU-mopeden som den kallas är konstruerad för att köras i högst 45 km/h. Även om mopeden skulle kunna köras fortare i en nedförsbacke är detta inte tillåtet. Slagvolymen för en gnisttänd (bensin eller etanoldriven) moped klass 1 får inte överstiga 50 cm3 (kubikcentimeter) för tvåhjulig moped och mopeden får högst ha en effekt på 4 kW (kilowatt). Trehjuliga mopeder klass 1 får i körklart skick väga högst 270 kilo och även de ha en effekt på max 4 kW. Den vanliga EU-mopeden är tvåhjulig och finns i två utföranden.

Skoter

Skoter är en typ av moped med små hjul och med vindskydd framför knäna. Denna typ av moped är oftast automatväxlad och blir allt vanligare med elmotor. Du når lättare ned till marken på en skoter jämfört med en cross-moped.

Cross

Cross-mopeden är en typ av moped som ofta drivs av en tvåtaktsmotor och har en manuell växellåda. Fördelen med cross-mopeden är att den bättre tål ojämna vägar och grusvägar tack vare större hjul. Om du är lång får du ofta bättre plats den här sortens moped.

Mopedbil

Mopedbilen ser ut som en liten bil och ska också vara utrustad med bilbälte, vindruta, vindrutetorkare, vindrutespolare och defroster. Den ska också ha LGF-skylt bak. Om mopedbilen inte har bälte krävs hjälm. En mopedbil består till stora delar av plast för att klara vikten på max 425 kilo och har inte alls samma krocksäkerhet som en vanlig bil. Jämfört med en tvåhjulig moped ger såklart mopedbilen en högre säkerhet. Med dieselmotor får slagvolymen vara högst 500 kubikcentimeter och effekten 6kW. Därför är mopedbilen nästan alltid dieseldriven. Den högsta tillåtna hastigheten är 45 km/h. Du behöver inte betala fordonsskatt eller utföra kontrollbesiktning.

Även om du inte måste besiktiga din moped klass 1 är det såklart inte fel att göra det. Då upptäcks kanske fel och brister som du kan åtgärda innan de blir farliga. Rekomendationen är att besiktiga vartannat år.

Motorredskap

Ett motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap och som får köras på allmän väg, men endast kortare sträckor. Motorredskap delas in i två olika klasser.

Motorredskap klass I är konstruerat för en högsta hastighet på 50 km/h och kräver B-körkort.

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/h. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt). Motorredskap klass II får köras med AM-körkort.

Traktor

Traktor är ett motordrivet fordon som är byggt för att dra andra fordon eller arbetsredskap. Traktorerna delas in i två olika klasser.

  • Traktor A är konstruerad för en hastighet av högst 40 km/h. Traktor A får köras med AM-körkort.
  • Traktor B är konstruerad för en hastighet av högst 50 km/h. Traktor B får köras med B-körkort.

A-traktor

A-traktorn är en ombyggd bil där högsta hastigheten är 30 km/h. Efter att reglerna för att bygga en A-traktor ändrades i juli 2020 har de kraftigt ökat i antal. Från början var A-traktorn tänkt som drag- och arbetsfordon. Därför måste A-traktorn vara utrustad med draganordning. Den ska ha LGF-skylt bak och registreringsskylt fram. För att begränsa antalet passagerare får den inte ha baksäte. Man kallar ofta A-traktorn för EPA eftersom den ersatte EPA-traktorn på 1970-talet.

ATV

ATV som står för all terrain vehicle är en terrängregistrerad fyrhjuling som främst används som arbetsfordon i skog och mark. En del ATV är registrerade som moped klass I medan andra kräver högre körkortsbehörighet.

Glöm inte att det är förbjudet att framföra alla dessa fordon på motorvägar och motortrafikleder.

Innan du kör iväg

Innan du kör iväg behöver du hitta rätt körställning, lära dig använda reglage och ställa in speglarna. Förutom detta går vi här igenom den skyddsutrustning som finns och hur du använder den på bästa sätt.

Målet med körställningen är att sitta så du ledigt når alla reglage och kan och se dig för så bra som möjligt. På en tvåhjulig moped sätter sig många för långt bak och får sträcka sig efter styret. Sitter du för långt bak kommer också blicken lätt för nära mopeden eftersom kroppen blir för framåtlutad. Om din moped är gjord för passagerare kan du tänka dig att den också ska få plats även när du kör själv. Om du kan köra med lätt böjda armar och får upp din blick och hållning får du bäst kontroll över mopeden. Försök att ha handlederna neutralt raka. Det blir både mer avspännt och du får bättre kontroll över gasen. Välj också en moped som passar dig i storlek. Glöm inte att du kan justera vinkeln på broms och kopplingsgreppen så du bekvämt når dem.
Speglarna ställer du in så du kan se långt bakåt och så lite av dig själv som möjligt.

Kör du mopedbil eller A-traktor finns det ofta många inställningar på stolen. Sätt dig så du når allting men inte för långt fram. Sitter du för högt kommer blicken för nära fordonet, och sitter du för långt ner blir det svårare att titta runt om när du backar och parkerar exempelvis. Man brukar rekomendera att ha en knytnäve på högkant mellan ditt huvud och taket. Bältet som har räddat många liv i trafiken ska sitta nära kroppen så du fångas upp direkt vid en krock. En tjock jacka är bra att ta av sig eller i alla fall knäppa upp så bältet hamnar där det ska. Var också noga med att se till så att bältet inte snurrat sig och ligger vikt mot dig. Då kommer det skära in i kroppen på dig vid en krock.

Airbag, eller krockkudde som man säger på svenska, är vanligt i A-traktorer. På nyare modeller finns det inte bara i ratten framför föraren utan även framför passageraren och vid sidorutorna sitter "krockgardiner". Viktigt att tänka på är att krockkudden framför passageraren kan skada barn och personer under 140 cm. Även om du skjutsar ett barn i bakvänd barnstol måste passagerarens krockkudden stängas av. För att hinna veckla ut sig vid en krock blåses krockkudden upp med stor kraft. Minsta avstånd mellan dig själv och ratten när du kör är 25 cm. På mopedbilar är krockkudde inte lika vanligt än.