Fordonskännedom och manövrering Underhåll

Genom att ta hand om din moped ordentligt kan du spara både pengar och på miljön. Oavsett om du meckar själv eller lämnar på verkstad så kommer regelbunden service och skötsel göra att ditt fordon håller längre och fungerar bättre. Det är också mycket lättare att sälja ditt fordon om det är bra servat.

Tvätt

Det bästa för miljön är att tvätta fordonet i en automattvätt eller för hand på en tvättplats med oljeavskiljare. Sämst är att tvätta på en plats där smutsvattnet rinner ner i en dagvattenbrunn. Dessa brunnar leder oftast ut i ett vattendrag, sjö eller hav. Det betyder att även allt smuts och föroreningar som spolas ner där inte blir renade i något reningsverk utan hamnar i naturen.

Om du vaxar lacken slipper du tvätta fordonet lika ofta. Då är du vänlig både mot miljön och dig själv.