Miljö Olika drivmedel

Olika drivmedel

Fossila bränslen

Bensin är det vanligaste drivmedlet i Sverige. Vid en perfekt förbränning i en bensinmotor kommer bara koldioxid och vattenånga ur avgasröret. Tyvärr har inget fordon en perfekt förbränning så därför finns katalysator sedan slutet på 1980-talet. Katalysatorn är en del av avgassystemet, och den omvandlar de farliga avgaserna kväveoxider, kolväten, koloxid, och svaveloxider till koldioxid och vatten. I en varmkörd motor renas de skadliga ämnena bort nästan helt. Men vid kallstarter renas nästan inget bort de första kilometerna. Tyvärr är de flesta resorna på Sveriges vägar kortare än 5 kilometer. Under denna korta sträcka så hinner motorn och katalysatorn oftast inte värmas upp så mycket att avgasreningen blir effektiv.

Diesel En dieselmotor drar ungefär 20-25 % mindre bränsle än motsvarande bensinmotor och har även högre vridmoment vilket gör motorn stark. Därför är dieselmotorn mycket vanlig i lastbilar och taxibilar. Även personer som kör många mil per år eller drar släp väljer ofta en dielseldriven motor. Mopedbilar drivs nästan alltid av en dieselmotor eftersom reglerna gör att motorn då får vara större och starkare än bensinmotorn. Även A-traktorn kan vara dieseldriven. Nackdelen med en dieselmotor jämfört med en bensindriven motor är att dieselmotorer släpper ut mer kväveoxider. Den släpper ut 10-15 gånger mer partiklar och 2 - 3 gånger mer kolväten i sina avgaser. Nyare dieselfordon har partikelfilter och tankas med en tillsats som kallas Ad-blue för att få ner utsläppen av kväveoxider. Tillsatsen tankas i en separat tank och Ad-blue sprutas in i avgaserna vid färd.

I början på 2022 höjdes priset på både diesel och bensin. Detta beror främst på att den diesel och bensin som säljs i Sverige måste ha en högre inblandning av biodrivmedel än tidigare. Eftersom biodrivmedel är dyrare ökar priserna på bensin och diesel. Diesel blandas med vegitabilisk olja (HVO100) och bensin med etanol. I Sverige har vi riksdagsbeslut på att ytterligare öka inblandningen biodrivmedel i våra fossila bränslen diesel och bensin, för att minska utsläppen av koldioxid. En annan orsak till att bränslepriserna ökat är oroligheter i världen.

Alternativa drivmedel

Elektricitet Elfordon blir allt mer populära och de har en mängd fördelar. De släpper exempelvis inte ut några avgaser under färd, och motorbullret är i princip obefintligt. Dessutom är det billigare att köpa el än vad det är att köpa fossila bränslen som bensin eller diesel. Den största nackdelen med elfordon är att de är dyrare och att deras räckvidd inte är riktigt lika lång som motsvarande bensin och dieselfordon. Å andra sidan kan man "tanka" hemma och därför åker man oftast hemifrån med fulladdade batterier. De stora batterierna gör också att tillverkningen av ett elfordon ger större utsläpp av koldioxid. Om vi tittar på hela fordonets liv är det ett klart bättre alternativ. Eftersom de flesta resorna i Sverige med bil är kortare än 5 kilometer finns också en klar fördel med att elbilen inte "kallstartas". Mopeder som går på el blir allt vanligare. Detta gäller både klass 1 och klass 2.

Hybrid En hybrid är ett fordon har två motorer med olika energisystem. En hybridbil kan alltså exempelvis ha både en elmotor och en bensinmotor. Oftast brukar det vara så att elmotorn används i låg fart och att bensinmotorn används vid längre sträckor och högre hastigheter. En laddhybrid kan laddas via ett uttag och har större batterier. Sådana bilar kan köras några mil bara på el. Hybridbilar är ett praktiskt och miljövänligare alternativ till en vanligt fordon som går på bensin.

Biobränsle Biobränslen är förnyelsebara och produceras av organiskt material som växter, slam från reningsverk och slaktavfall. Biobränslen bidrar inte till ökad växthuseffekt då den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolets kretslopp. Biobränslen tankas i bilar både i flytande form, (etanol och HVO) och i gasform då det kallas biogas. Även pellets och ved som man eldar med är biobränslen.

Etanol (E85) Etanol är en typ av alkohol som framställs från växter som vete, majs och sockerrör. De största producenterna i världen är Brasilien där det utvinns från sockerrör och i USA gör man etanol från majs. Etanol är ett förnybart bränsle men det är inte helt miljövänligt då framställning och transport påverkar miljön. De växter som används för att framställa etanol behövs även för andra ändamål i världen, exempelvis mat för oss människor. Etanol är faktiskt den alkohol som vi dricker i öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker. E85 består därför av 85% etanol och 15% bensin.

Biogas Exempelvis när mikroorganismer bryter ned hushållssopor utan tillgång till syre bildas bland annat metangas. Biogasen som tankas i fordon består nästan bara av metangas. Den kallas även fordonsgas och kan användas både i bensin och dieselmotorer om de får ett eget bränslesystem för gasen. Vanligast är att gasdrivna bilar också tankas med bensin. Ibland kan du välja om du vill köra på gas eller bensin med ett knapptryck. En del bilar går på gas automatiskt tills den är slut och då tar bensindriften över. Din A-traktor skulle kunna ha denna lösning.