Personliga förutsättningar Alkohol och droger

Alkohol och droger

Du får aldrig framföra ett motordrivet fordon påverkad av alkohol eller droger. Du får inte heller låna ut din moped till någon annan person som är påverkad av alkohol eller droger. Om det visar sig att du kör påverkad, så kan ditt körkort återkallas.

Rattfylleri

 • Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille alkohol i blodet.
 • Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst 6 månader.
 • Om du inte kan framföra ditt fordon på ett säkert sätt kan du dömas till rattfylleri även om din promillehalt i blodet inte uppnår 0,2 promille.
 • Vid upprepade tillfällen så leder det till indraget körkort eller krav på alkolås i 1 eller 2 år.

Grovt rattfylleri

 • Gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille alkohol i blodet.
 • Straffet för grovt rattfylleri är böter eller fängelse i högst 2 år.
 • Om du inte kan framföra ditt fordon på ett säkert sätt eller orsakar en olycka kan du dömas till grovt rattfylleri även om din promillehalt i blodet inte uppnår 1,0 promille.
 • Är du vållande till någon annans död riskerar du fängelse i högst 6 år.
 • Vid upprepade tillfällen leder det till indraget körkort eller krav på alkolås i 2 år.

Alkolås

Skulle du dömas för någon form av rattfylleri och får körkortet indraget finns det möjlighet att ansöka om att få köra med ett installerat alkolås. Då får du ett körkort med villkor, vilket innebär att du endast får köra det fordonet som har alkolåset installerat. För att starta fordonet behöver du blåsa i en mätare.

Under den period som du innehar detta körkortet med villkor måste alkolåset genomgå en bilprovning varannan månad och du måste genomgå alkohol tester hos läkare var tredje månad. Du står själv för bilprovningen och läkarbesökens kostnader.

Detta är värt att ansöka om du har ett arbete som kräver att du har körkort. Dock gäller denna typ av körkort endast i Sverige och inte utomlands. Dessutom är du personligt ansvarig för alla blås som görs i alkolåset.

Promille ‰

Promille är ett mått som anger tusendelar. När en polis stannar dig får du oftast blåsa i ett instrument som mäter hur mycket alkohol som finns i din utandningsluft. Promillehalten i din utandningsluft är hälften av den promillehalten i ditt blod. Det vill säga att om du har 0,1 promille i utandningsluften så har du 0,2 promille i alkohol i blodet.

En promillehalt över 3,5 ‰ leder till att du hamnar i koma eller dör.

Droger

Det råder nolltolerans mot narkotika i trafiken. Om du kör trafikfarligt för att du är påverkad av droger blir du straffad enligt rattfyllerilagstiftningen. Spärrtiden för narkotikabrott är lägst en månad och högst tre år.

Läkemedel och medicin

Läs alltid bipacksedeln. Inte bara förpackningen, utan även det långa pappret i förpackningen. Läkare och apotekare är skyldiga att informera dig gällande hur medicinen påverkar dig som förare. Detta innebär dock inte att ditt ansvar på vägarna försvinner om läkare eller apotekare inte skulle ha informerat om ett läkemedels biverkningar eller påverkan. Du själv ansvarar för vad du tar, äter eller dricker. Skulle läkemedlet påverka dig på ett sätt som gör att du blir en fara i trafiken kan detta ge samma straff som rattfylleri.

Mobiltelefon är en fara för trafiken

Mobiltelefoner utgör en risk i trafiken eftersom det minskar förarens fokusering på trafiken och dess säkerhet. Sen den 1 februari 2018 är det olagligt att använda mobiltelefon när du kör ett motordrivet fordon. Vad gör alkohol och droger? Jo det är också en risk för trafiken för även det minskar förarens fokusering på trafiken och dess säkerhet. Resultat blir detsamma just för att det påverkar föraren. Förarens fokus måste vara skarp och i bästa möjliga skick. Detta gäller inte bara föraren utan även cyklister och fotgängare.

En undersökning som SVT har gjort visar att 85% av alla distraktionsolyckor med cyklister och fotgängare har en klar koppling till mobiltelefoner.

Statistik kring alkohol och droger

 • Cirka 70 personer dör varje år i alkoholrelaterade olyckor.
 • Mellan 15 000 - 20 000 åker berusade varje dag.
 • Cirka 30 000 åker fast för rattfylleri varje år.
 • Cirka 50 % av alla singelolyckor med dödlig utgång har varit alkoholpåverkade.
 • Cirka 30 % av de dödade cyklisterna som dör varje år har varit alkoholpåverkade.
 • Majoriteten av alla alkoholrelaterade brott begås av män, främst yngre och medelålders.