Personliga förutsättningar Inlärning och mognad

Inlärning och mognad

Tre mognadsgrader

  • Omogen och självisk. Det barnsliga stadiet innebär en omogen och självisk livssyn. Personen har ett impulsivt beteende som kan leda till otrygghet och kaos.
  • Regelföljande. Det regelföljande stadiet betyder att personen agerar enligt regelboken. I detta stadie är man i många fall en bra förare, men kan få problem när komplicerade situationer utan tydliga ”rätt och fel” uppstår.
  • Tolerant och mogen. Det toleranta och mogna stadiet befinner sig en god förare i. Detta stadie kännetecknas av respekt för reglerna, men även tillräckligt med kunskap för att kunna ta bra beslut i oväntade situationer.

Tänk på att inte låta passagerare i din omgivning påverka dig på ett negativt sätt. Ett exempel på detta kan vara att de ber dig öka hastigheten eller stör ditt körande. Det är du som har körkort och ansvarar för din körning samt ditt fordon.

Att köra fordon som ung

Unga män är de som generellt sett tar mest farliga risker i trafiken, oftare än kvinnor i samma ålder. Varför unga förare är farligare än äldre kan bero på:

  • Att hen överskattar sin egen körförmåga
  • Att hen inte är mogen nog
  • Brist på erfarenhet
  • Förebilder som inte är säkra förare.