Personliga förutsättningar Nedsatt förmåga

Nedsatt förmåga

Funktionshinder är när någon inte kan gör det som förväntas av en person. Du måste alltså som bilförare vara uppmärksam och ta hänsyn till de som inte kan göra det som vi förväntar oss att en person ska göra.

Funktionshinder

I trafiken brukar funktionshinder delas in i två grenar:

 • Synliga funktionshinder: det som gör att vi kan se att personen är funktionshindrad såsom rullstol, vit käpp, ledarhund m.m.
 • Dolda funktionshinder: personer som är funktionshindrad men inte har tydliga och synliga indikationer på det så som hörselskada, mentala sjukdomar och nedsättningar m.m.

Oftast är det väldigt svårt att hinna reagera och upptäcka nedsatta förmågor i trafiken. Ta det som vana att alltid ta hänsyn till gångtrafikanter oavsett vilka förmågor de har eller vilken ålder de är i. Ta din tid och stressa aldrig. Se till att ha tid för att nå ditt möte eller liknande.

Synskadade

En synskadad person kan ha en vit käpp eller en ledarhund (men måste inte ha det). Väljer en synskadad att inte ha en vit käpp eller ledarhund kan detta också vara ett dold funktionshinder. Ha alltid mer avstånd än vanligt när du upptäcker en synskadad person. Ge även personen gott om tid att korsa vägen och undvik att köra förbi personen närmre än nödvändigt.

Signaler med vit käpp

 • När käppen hålls rakt ner mot marken väntar och lyssnar personen.
 • När käppen hålls snett framåt tänker personen börja / fortsätta gå.

Ledarhund

 • Har vit sele.
 • Ska aldrig kontaktas eller störas.
 • Ska hjälpa den synskadade, men kom ihåg att en ledarhund inte är lika påläst gällande trafikregler som du. Ta alltså inte en ledarhund för givet.

Äldre trafikanter

Efter 75 års ålder börjar människors sinnen oftast fungera sämre och hjärnan fungerar långsammare. De har alltså 5-6 gånger högre olycksrisk just pga. nedsatta sinnen. Några exempel på nedsatta försämringar med ålder är:

 • Hörsel
 • Reaktion
 • Syn
 • Balans
 • Snabba och rätta tolkningar i trafiken

Respektera de äldre genom att låta dem få ta den tid och säkerhet som de behöver. Ja kanske riskerar du att missa tåget eller bli sen till ett viktigt möte. Men är det värt att riskera personens liv pga. det? Tänk om det vore din mormor, morfar eller släkting som gick över vägen. Hur hade du reagerat då? Tvinga aldrig en person att korsa vägen. Om denne indikerar att den vill att du kör vidare så bör du göra det, det viktiga är att du saktat in och gett personen möjlighet att fatta sitt beslut.