Personliga förutsättningar Olika inlärningstyper

Olika inlärningstyper

 • Överinlärning innebär att något automatiseras, du gör det utan att tänka på det. Växling och koppling är exempel på saker som ska överinläras i körningen.
 • Djupinlärning resulterar i långvariga kunskaper. Du sätter dig in i sammanhang, bakgrund och orsaker till reglerna.
 • Imitationsinlärning betyder att ta efter någon annans beteende. Detta kan självklart vara både ett bra och dåligt sätt att lära sig, beroende på vem du härmar.
 • Ytinlärning är inget att rekommendera då det resulterar i antingen kortvarig eller bristfälligkunskap, ingen eller dålig förståelse.Träning och repetition är den enda vägen till kunskap. Det finns inga genvägar när det gäller inlärning och det finns alltid mer att lära. Kom ihåg att en god och säker förare är både tolerant och kunnig i trafiken.

Att vara stressad

Vi behöver en viss dos av stress för att kunna koncentrera oss och fatta bra beslut i trafiken. För mycket stress kan vara en stor riskfaktor bland förare. Det gäller att hitta en balans som håller oss alerta och fokuserade i trafiken.

Minska risken för stress

 • Var utvilad och inte “sliten”.
 • Tillämpa defensiv körning.
 • Sköt om ditt fordon så att den alltid är i gott skick och säker att köra med.
 • Försöka att undvika körning under tidspress.
 • På morgon och eftermiddag är det som mest folk ute och kör. Försök om möjligt att undvika körning under dessa tider på dygnet.

Hög stress kan leda till

 • Det blir svårare att tänka klart.
 • Du agerar panikartat.
 • Du blir uppgiven och situationen känns hopplös.
 • Uppfattningen om vad som händer förloras, du får en så kallad blackout.
 • Du blir hyperaktiv och tappar kontrollen över situationen.

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning är ett bra redskap i trafiken om man använder det rätt. Det betyder att du använder dig av tidigare erfarenheter för att bedöma risken för att något händer.

 • Positiv sannolikhetsinlärning kan exempelvis vara att du vet att det ofta leker barn på en viss gata, vilket gör att du kör extra långsamt när du passerar.
 • Negativ sannolikhetsinlärning kan exempelvis vara att du är van vid att det aldrig kommer fordon vid en speciell korsning och du därför inte tittar dig för innan du kör ut.