Personliga förutsättningar Synen

Synen och andra sinnen i trafiken

Du måste ha en synskärpa på minst 0,5 för att få ta AM-körkort. Ser du sämre än det kan du få tillåtelse att köra vid användning av glasögon. Bra syn är avgörande för att vara en säker trafikant. Ca 90% av den information som vi tar in och uppfattar från trafiken görs genom ögonen.

Avsökning i trafiken

En förare med stark avsökning är duktig på att läsa trafiksituationer. En förare med svag avsökning är sämre på att läsa trafiksituationer. Är du svag på att avsöka är det lätt att du ger fel “signaler” till andra förare som gör att de har svårt att tolka vad du vill göra härnäst i situationen.

Kännetecken för vana förare:

 • Lägger fokus på rörliga saker
 • Blicken är rörlig och följer trafiken
 • Bredare och längre observationsområde.

Kännetecken för ovana förare:

 • Lägger fokus på saker som står stilla
 • Det rycker i blicken och man fokuserar för saker på länge
 • Smalare och kortare observationsområde.

Försök att, med utgångspunkt i kännetecknen ovan, göra dig själv medveten om var någonstans på skalan över ovana och vana förare du befinner dig. Att du tagit ditt körkort innebär inte att du inte kan fortsätta utvecklas som förare.

Din hjärna väljer

Din hjärna tar undermedvetet in information baserat på din: kunskap, intresse, behov och erfarenhet. Se dessa som fyra viktiga pelare för att förbättra din avsökning och bli en stabilare förare. Är det någon eller några av dessa pelare som du känner dig svag i så ta initiativet att söka information och förbättra dig själv. Det är mycket bättre att söka upp information istället för att chansa.

Det är inte möjligt för oss människor att ta in allt vi ser, utan hjärnan tar in det som du anser vara relevant.

Hur hjärnan bedömer avstånd

Stereoseendet hjälper dig att bedöma avstånd. Du behöver båda ögonen för att fullt utnyttja detta seende. Kan du inte använda båda ögonen är det extremt svårt att bedöma avstånd. Visst är det logiskt? Ta dock inte detta för givet. Även nedsatt syn påverkar detta seende.

När vi bedömer avståndet på mötande fordon

Kör inte om ett fordon om det är ett annat fordon som kommer från den motsatta riktningen. Det är otroligt svårt att bedöma hastigheten och veta vad föraren framför dig kommer att göra. Vänta tills den mötande bilen har passerat och ta initiativet i efterhand istället.

Begrepp om synen

 • Synfält: Det halvcirkelformade område vi ser med våra ögon. I normala fall är synfältet cirka 180 grader. Det vill säga en halvcirkel.
 • Centralseende: Kallas även för direktseende. Utgör 1 - 2% av synfältet som du tydligast ser. Tack vare centralseendet kan vi uppfatta vad som står på en skylt vid vägen, exempel en tilläggstavla.
 • Periferiseende: 98 - 99% av synfältet som vi inte kan uppfatta lika tydligt som centralseendet. Detta försämras när vi är trötta eller alkoholpåverkade. Vi kan lägga märke till saker med periferiseendet, men måste använda direktseendet för att kunna fokusera mer exakt på en händelse. Tänk dig att du fokuserar på en punkt (direktseende). Allt annat som du inte har i fokus är periferiseende och det är inte lika skarpt som ditt direktseende. Se bild, den gråa ytan utgör periferiseendet medan det röda utgör direktseendet i det mänskliga ögat.

Tunnelseende

Att köra med tunnelseende gör att du inte märker saker som händer bredvid vägen då ditt periferiseende försämras. Förutom trötthet och alkohol kan stress bidra till sämre periferiseende och ökat tunnelseende.

När du blir en mer erfaren förare kommer du oftare att hålla blicken längre fram på vägen. Risken här finns att du får ett tunnelseende om du inte är van att hålla blicken långt fram. Var medveten över detta och försök att även registrera allt som är runt omkring.

Illusioner

Ibland är människans livliga fantasi ett bra hjälpmedel i trafiken eftersom vi lätt kan föreställa oss en kommande händelse. När fantasin blir lite väl vild kan vi dock skapa synvillor samt illusioner. Exempelvis skulle vi kunna bli förvirrade och tappa riktning av tjock dimma, eller missta en bil som har fel på ena lyset för en moped.

Fler sinnen

 • Luktsinnet kan hjälpa oss upptäcka exempelvis farliga läckage (bensin) eller diverse motorfel genom fordonets luftsystem.
 • Balanssinnet och känseln gör att vi kan uppfatta om underlaget är i bra eller dåligt skick.
 • Hörseln ger bland annat information om motorns skick samt om du kör med fel växel. Den hjälper även dig att höra om ett utryckningsfordon närmar sig.