Trafikregler Cirkulationsplats

Cirkulationsplatser verkar bland annat för att skapa ett jämnare trafikflöde och få trafikanter att hålla lägre hastighet vilket förebygger trafikolyckor. Detta är några av anledningarna till att cirkulationsplatser blir vanligare.

 • En cirkulationsplats innefattar rondell och vägen, d.v.s. hela området. En rondell är det runda området i mitten.
 • Cirkulationsplatser märks ut med skylten “Cirkulationsplats”.
 • Alla fordon på väg in cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot trafik som redan är inne och åker i cirkulationsplatsen.
 • Sväng alltid in åt höger och kör moturs ( → ) i cirkulationsplatsen.
 • Om du korsar ett övergångsställe när du kör in eller ur cirkulationsplatsen har du väjningsplikt mot gående som vill korsa.

Hur du ska agera i en cirkulationsplats

Tänk på att alltid vara tydlig med att visa dina avsikter, det kan du exempelvis göra genom att använda blinkers.

Köra in i en cirkulationsplats

När du ska köra in i en cirkulationsplats har du väjningsplikt mot trafik som redan är inne och åker i cirkulationsplatsen.

Köra i en cirkulationsplats

 • Åk på det körfält som passar bäst för ditt ändamål.
 • Håll en lämplig fart och underlätta för andra trafikanter som byter körfält.
 • Använd alltid blinkers vid körfältsbyte. Tänk på att du endast får byta körfält om det inte hindrar annan trafik.
 • Följ alltid vägmarkeringar och vägmärken.

Köra ut från en cirkulationsplats

 • Blinka ut åt höger i god tid för att visa vad du vill göra.
 • Ha uppsikt bakåt och kontrollera döda vinkeln.

När du kör ut från en cirkulationsplats så var väldigt noga med att hålla den fil du kör i. Byter du fil i sista sekunden finns det risk att du kör in i någon annan på sidan.