Trafikregler Cykeltrafik

Cykelbana

  • Du som kör ett fordon har alltid väjningsplikt mot personer på en cykelbana.
  • En cykelbana utgörs av en väg eller en del av en väg som är till för cyklister samt mopeder av klass II.
  • Eftersom vägmärket för cykelbana inte alltid är uppsatt är det viktigt att vara uppmärksam.

Cykelpassage

  • I cykelpassager är cyklisterna skyldiga att lämna företräde åt fordon. Observera dock att det inte gäller om ett fordon korsar en cykelpassage i samband med utfart från en cirkulationsplats eller sväng. I detta fall har fordon väjningsplikt mot alla i passagen.
  • Det är viktigt att du kör försiktigt och uppmärksamt när du närmar dig en cykelpassage. Tänk alltid på att anpassa din hastighet efter situationen.

Cykelöverfart

Cykelöverfart finns där hastighetsbegränsningen är 30 km/h och markeras alltid med en synlig skylt.

Du som trafikant kan identifiera en cykelöverfart om du känner till följande punkter:

  • Dessa är utmärkta med vägmärkena B8, M14 samt M16
  • Dessa är markerade med kvadrater på en rad
  • Det finns någon form av fartdämpande åtgärd, exempelvis en upphöjning
  • Du som förare är skyldig att lämna företräde åt cyklister och moped av klass II som är på cykelöverfarter eller planerar att åka ut på den.

Var försiktig när du närmar dig en cykelbana eller ett övergångställe! Det finns många personer som motionerar och lyssnar på musik när de tar sig över bilvägen. När det gäller cyklar kan det alltid finnas risk att dessa tappar balansen när de är på väg att stanna innan övergångsstället.