Trafikregler Järnvägskorsning

När du passerar järnvägskorsningar är det viktigt att du noga ser dig för och anpassar farten, eftersom ett tåg som kommer i hög fart inte kan stanna ligger ansvaret hos dig som förare att ta dig över järnvägen på ett säkert sätt.

Det var inte lätt för fartyget Titanic att bromsa och väja för isberget ute på havet. På samma sätt kommer tåget med mycket stor rörelseenergi. Tåget är ju dessutom låst vid att följa spåret och har ingen chans att väja? Tänk alltid att om det finns ett spår, så kan det komma ett tåg!

Att passera järnvägskorsningen

När du ska passera järnvägskorsningar är det framförallt sikten som avgör vilken hastighet du kan hålla. Vad skulle kunna hända? Bommar, ljus- och ljudsignaler kan vara ur funktion. Det som alltid fungerar är att du ser dig för och anpassar farten så du kan stanna om det kommer ett tåg. När du väl gjort din bedömning att det är fritt ska du skynda dig över spåret. Spåret är ingen säker plats att vara på. I ett extremfall kan det vara så dålig sikt att du behöver stanna och lyssnar efter tåg.

Du får inte passera en järnvägskorsning:

  • När en bom är fälld eller är på väg att fällas ner
  • När ljussignaler visar rött
  • När ett tåg närmar sig
  • När du kan bli stående på spåret vid köbildning. Det måste finnas plats på andra sidan spåret.

Motorstopp på spåret

Om du har extrem otur och bilen lägger av på tågspåret, så försök att inte få panik. Prova att starta igen. Skulle inte bilen starta och du har en manuell växellåda kan du eventuellt köra bilen på startmotorn bort från spårområdet. Detta gör du genom att lägga i ettans växel, släppa upp kopplingen helt, vrid på tändningen och hålla kvar. Många nyare bilar har en spärr som gör att du inte kan starta motorn utan att ha kopplingen nere. I så fall eller om du har en automatväxlad bil, kan du lägga i friläge och knuffa bort bilen från spåret. Om du inte lyckas flytta bilen och ett tåg är på väg är det absolut viktigaste att du lämnar bilen. När du tagit dig till en säker plats ringer du sedan omedelbart till 112. Tänk på att du kan köra sönder bommarna enkelt med din bil. Bommarna är konstruerade för att kunna gå sönder i en sådan situation.

Kom ihåg att du inte får parkera 30 meter före eller efter en järnvägs- eller spårvägskorsning.

Järnvägskorsningar utan bommar, ljussignaler eller ljudsignaler

Ibland saknar järnvägskorsningen bommar och signaler. Här ska du alltid vara väldigt försiktig. Det är tio gånger större risk att det händer olyckor i dessa korsningar, så gör vad du kan för att passera så säkert som möjligt.

Järnvägskorsningar med bommar, ljussignaler eller ljudsignaler

Vid järnvägskorsningar som har signaler så kan du inte lita på dem. Det finns alltid en risk att de inte fungerar. Liksom din dator eller mobiltelefon ibland hakar upp sig kan även bommar och signaler vara ur funktion.

Halvbom

Helbom

Kom ihåg att du inte får köra direkt när bommarna lyfts upp vid järnvägskorsningar med ljussignaler. Du måste vänta tills ljussignalerna slutar lysa eller blinkar vitt.

Avståndsskyltar

När du närmar dig en järnvägskorsning så finns det ibland skyltar som hjälper dig att avgöra ungefär hur långt avstånd det är kvar. Ju färre streck skylten visar, desto närmare järnvägskorsningen befinner du dig. Om det exempelvis är 150 meter kvar fram till järnvägen vid första skylten sitter de andra som följer.

  • 3 streck - cirka 150 meter innan järnvägskorsningen.
  • 2 streck - cirka 100 meter innan järnvägskorsningen.
  • 1 streck - cirka 50 meter innan järnvägskorsningen.

Skyltarna kan dock sitta både närmare och längre ifrån, beroende på vägens hastighetsbegränsning.

Omkörning

Det råder förbud mot omkörning i anslutning till järnvägskorsningar utan bommar och/eller trafiksignaler. Du får dock köra om tvåhjuliga fordon.