Trafikregler Landsvägskörning

Det skiljer sig en hel del att köra på landsväg som mopedist, det är inte samma sak som att köra med personbil. Därför är det viktigt att du som mopedförare förstår helheten.

Du som mopedförare måste hålla till höger så mycket som det bara går då det förekommer hastigheter som din moped inte är konstruerad för. Tänk även på att underlätta omkörningen för bakomvarande fordon.

I och med att du som mopedförare inte är lika skyddad som ett fordon med kaross kommer du uppleva ett starkare vinddrag från större fordon som precis har kört om dig. Tänk på att draget från förbipasserande fordon kan göra att du tappar balansen, släpp aldrig händerna från styret.

Ha en vana att alltid kolla i backspeglarna, då ser du fordon som vill köra om och du kan förbereda dig bättre.

Att bedöma avstånd För hög hastighet på landsvägar är en vanlig orsak till olyckor. Därför är det viktigt att ha god marginal till framförande fordon och hela tiden söka information längst vägen.

Hur vet man vilket avstånd som är lämpligt att hålla till fordonet framför?

 • Omvandla km/h till meter. Titta på din hastighetsmätare och gör om det i meter. Om du kör i exempelvis 45 km/h är det lämpligt att hålla ett avstånd på ca 45 meter.
 • Tresekundersregeln: Försök att ligga minst tre sekunder efter framförvarande fordon. Du kan exempelvis bestämma dig att räkna utifrån ett vägmärke. När bilen framför passerar vägmärket börjar du räkna, om det tar mindre än tre sekunder för dig att nå vägmärket kör du för nära.
 • Kantstolpar med reflex: Avståndet mellan tre kantstolpar är ca 100 meter, vilket är ett lämpligt avstånd att hålla till fordonet framför på landsvägar.

Vänstersväng på landsväg

 • Vänstersvängar på landsvägar är ett riskfyllt moment oavsett om du kör en moped, traktor, bil eller motorcykel på grund av höga hastigheter som bakomvarande trafik har, samtidigt som du korsar mötande trafiks körbana.

Missbedömer du situationen och stannar mitt på körbanan finns en risk att bakomvarande trafik kör in i dig. Därför är det viktigt att planera sin vänstersväng.

För att förebygga olyckor är det viktigt att du är väl medveten om hur du ska gå tillväga.

 1. **Är det möjligt att göra en vänstersväng? **Hittar du inget bra tillfälle att göra en vänstersväng är det säkrast att köra vidare, vända vid lämplig plats för att sedan köra tillbaka och göra en högersväng.
 2. Blinka och sätt fordonet i en underlättande position. Om du avgör att trafiken tillåter en vänstersväng ska du se till att blinka med bra tidsmarginal och köra så nära mittlinjen du kan för att tydligt visa dina avsikter.
 3. Sakta ner farten. Stanna dock inte på vägen, men om du i värsta fall blir tvungen så ska du självklart göra det hellre än att ta en riskfylld situation.
 4. Utför svängen kontrollerat. Accelerera och se till så att det finns ett säkerhetsavstånd mellan dig och bilar på mötande körfält.

Högersväng på landsväg

Högersväng på landsväg innebär inte lika stora risker som att göra en vänstersväng då du slipper momentet att korsa trafik i mötande körfält. Du får dock inte underskatta vikten av att vara uppmärksam vid alla typer av svängar.

 1. Var uppmärksam på övrig trafik, planera den kommande svängen.
 2. Kör så långt till höger i körfältet som du kan, finns det en väggren kan du med fördel använda dig av denna. Signalera med blinkers.
 3. Bromsa med god marginal innan du ska svänga. Då tänds bromslamporna på ditt fordon och trafikanter bakom varnas om din kommande sväng.
 4. Gör högersvängen i kontrollerad hastighet.

Spanska svängen

På vissa ställen längs vägen är det olämpligt och farligt att göra en vänstersväng. Vid sådana tillfällen kan du se den så kallade “spanska svängen”. Den är till för att underlätta vänstersvängen och förebygga olyckor, och går ut på att du som förare först svänger till höger på vägen för att därifrån korsa vägen.

Möten på landsväg

Den som kommer först till en mötesplats är även den som ska stanna och släppa förbi mötande fordon. Om vägen har ett hinder är personen med hindret på sin sida skyldig att stanna. Håll alltid till höger på vägen för att öka säkerhetsavståndet.

Vägarbeten

 • Håll utkik efter tillfälliga orangea och gula vägmärken. Informationen på dessa gäller i första hand, d.v.s. innan andra vägmärken.
 • Anpassa din hastighet efter trafiksituationen och kör kontrollerat.

Enskild väg

Vägmärket Enskild väg innebär risk för:

 • Att det fattas vägmärken
 • Att vägen är smal
 • Att vägen är i dåligt skick
 • Att det kommer farliga kurvor.

Hästar

 • Visa hänsyn om du möter ryttare på vägen.
 • Använd ljud- och ljussignaler i minsta möjliga mån.
 • Accelerera inte oväntat eller kraftigt.
 • Öka säkerhetsavståndet åt sidan.
 • Sänk din hastighet och kör kontrollerat.

Kom ihåg att det även är svårt för ryttaren att lugna hästen när den väl har blivit skrämd. Även om hästen inte ser så kan den även skrämmas av exempelvis plötsliga ljud.