Trafikregler Trafikens grundregler

För att minimera risken för olyckor i trafiken måste du som trafikant förhålla dig till några grundläggande trafikregler.

 • Du har inga rättigheter, utan enbart gemensamma skyldigheter.
 • Visa alltid omsorg och varsamhet.
 • Visa extra hänsyn för barn, äldre och funktionshindrade.
 • Hindra eller stör aldrig i onödan.
 • Visa hänsyn till de personer som befinner sig på och bor i närheten av vägen.

Trafikens otydliga regler

I många fall är trafikregler enkla att förstå och tolka. I andra fall är gränsdragningen inte lika tydlig vilket leder till att du som förare kan bli anmäld av exempelvis en fotgängare som menar att du inte väjt för hen. I ett sådant fall kommer en domstol att göra de bedömningar som krävs för att avgöra huruvida du brutit mot lagar eller regler eller inte. Du som förare kan komma att behöva fatta beslut i situationer där det inte alltid finns ett självklart val.

Det är näst intill omöjligt att följa alla regler till hundra procent. Enligt kursplanen för AM-körkort ska du ”visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”. Det kan tolkas som att de regler som finns i vissa situationer kan behöva frångås om så det görs för att underlätta för andra trafikanter.

Ett exempel på en oskriven regel är kugghjulsprincipen, eller blixtlåsprincipen som den ibland kallas. Denna regel innebär att vartannat fordon kör in i en fil.. Tillämpas oftast vid tät trafik.

Defensiv körning

Trafiken bygger på samspel. Eftersom det är omöjligt att förutspå vad som kommer att hända i trafiken är det därför viktigt att du är trygg och planerar din körning. Genom att tydligt visa vad du vill göra undviker du att överraska såväl dina medtrafikanter som dig själv.

Genom att köra defensivt värnar du om ditt och andras liv i trafiken. Så här tillämpar du defensiv körning:

 • Planera och ta god tid på dig.
 • Kör försiktigt och bromsa i tid.
 • Ligg alltid minst ett steg före.
 • Ta inga onödiga risker.
 • Ha god uppsikt både bakåt och framåt.
 • Ha goda säkerhetsmarginaler och var beredd på det oväntade.

Offensiv körning

Motsatsen till defensiv körning kallas offensiv körning. En person som kör offensivt håller ofta för hög hastighet, gör riskabla omkörningar, svänger med tjutande däck samt rivstartar. Det finns ingenting tufft i att köra offensivt, det visar bara hur hänsynslös du är i trafiken då du ökar risken för trafikolyckor. Vi rekommenderar därför att du kör defensivt i trafiken.

Grundläggande säkerhet

 • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd för att förebygga olyckor om något oväntat skulle inträffa.
 • Sök ögonkontakt med personer som exempelvis ska gå över ett övergångsställe eller bilister som ska korsa din väg.
 • Var alltid tydlig med vad du tänker göra.
 • Fordonets tuta ska enbart användas för att varna andra människor i trafiken.
 • Använd ögonkontakt för att kommunicera med exempelvis bilister och fotgängare.
 • Håll alltid ett säkerhetsavstånd mellan dig och fordonet framför dig. Från och med att fordonet framför dig passerar ett objekt så skall det ta minst 3 sekunder innan du passerar det objektet, detta brukar kallas för 3 sekunders regeln.

Mobiltelefon

Att använda telefonen samtidigt som du kör är livsfarligt eftersom du fokuserar på något annat än körningen. I vissa länder, och även i Sverige är det från och med den 1 februari 2018 olagligt att prata i telefon samtidigt som du kör. Det innebär att du som sitter bakom ratten/styret förbjuds att prata i en handhållen telefon, skicka sms och rattsurfa utan handsfree. Mobiltelefon har orsakat så pass många olyckor och du bör stanna ditt fordon på en lämplig plats om du måste använda telefonen.

Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du rulla 22 meter helt utan kontroll. Har du otur ser du inte barnet som just då går ut framför fordonet… chansa inte.

Budskap i trafiken

I vissa situationer får du som trafikant flera budskap om hur du ska agera. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen. Följande ordning gäller:

 • Polismans tecken
 • Trafiksignaler
 • Vägmärken och vägmarkeringar
 • Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.

Anpassad hastighet

Rätt hastighet i trafiken är en av de viktigaste faktorerna för att undvika trafikolyckor. Därför är det viktigt att anpassa hastigheten efter vad trafiken kräver. I lägre hastighet har du större möjligheter att upptäcka faror och få stopp på ditt fordon. Därför ska du alltid anpassa din hastighet efter:

 1. Väglag och väder
 2. Övrig trafik
 3. Att ha kontroll över fordonet
 4. Fordonets last
 5. Fordonets skick.

Se till att alltid ha kontroll över det fordon som du kör. Undvik att köra i en hastighet som gör det svårt för dig att stanna för eventuella hinder. Du ska inte heller köra i en hastighet som är för långsam där du blir ett hinder för andra. Du ska även se till att planera din körning så att du slipper göra kraftiga inbromsningar utan anledning.

Vägens uppdelning

En väg utgörs av tre delar; körbana, körfält och vägren.

 • Körbana omfattar de båda körfälten tillsammans. Körbanan är den del av vägen där fordonstrafik är tillåtet.
 • Körfält åker fordon på. Vanligtvis har vägen två körfält i motsatt riktning, dessa kan vara markerade, men inte alltid. Ibland finns det två parallella körfält i samma riktning.
 • Vägrenen ska i första hand användas av fotgängare, cyklister, mopedister och långsamtgående fordon. Vägrenen får aldrig användas som ett körfält men det är tillåtet att åka ut i vägrenen för att exempelvis underlätta en omkörning.

Vägmarkeringar

 • Längsgående markering används som heldragna linjer och kantmarkeringar. Dessa markeringar används även som skiljelinjer mellan körfälten.
 • Tvärgående markering används som stopplinje, väjningslinje och övergångsställe. Utöver dessa två typer av markeringar finns en mängd andra. Bland dessa återfinns bland annat körfältspilar, symboler, text och gula markeringar vid busshållplatser.

Om vägmarkeringarna är otydliga på grund av snö, dåligt underhåll eller liknande, kommer du märka att det blir otydligheter på vägarna. Kör långsammare med marginaler. Om du vet att det föreligger en sådan otydlighet som skapar risk för trafikolycka så uppskattar respektive kommun att du rapporterar in detta.