Trafikregler Väjningsregler

I trafiken har du inga rättigheter utan enbart gemensamma skyldigheter. Det innebär alltså att det är viktigt med regler för att det inte ska råda någon tvekan om vem som ska göra vad i trafiken. Vad gäller företräde så ska du aldrig tänka att du har företräde, utan istället se det som att annan trafik har väjningsplikt mot dig.

Väjningsplikt

 • Väjningsplikt innebär att du ska lämna företräde till all trafik på den korsande vägen.
 • Du ska tydligt visa annan trafik att du lämnar företräde, genom att sänka farten i god tid.
 • Kör vidare när du ser att det kan ske utan fara eller hinder för annan trafik.

Stopplikt

 • Vägmärket “Stopplikt” innebär att du alltid måste stanna vid korsningen.
 • Finns det en stopplinje ska du stanna vid denna, annars ska du stanna direkt innan du kör ut på den korsande vägen. Att du ska stanna ända framme vid korsningar med stopplikt, är för att se och synas så bra som möjligt.
 • Vid kö kan du inte stanna bakom den framför och sedan hänga på, utan varje förare måste göra ett eget stopp.

Tilläggstavlan “Flervägsstopp” används tillsammans med “Stopplikt”. Tilläggstavlan innebär att alla bilar i en korsning har stopplikt. Den som först kom till korsningen är i regel den som först ska köra. Kommer man samtidigt till flervägsstoppet gäller det att samspela och visa hänsyn.

Att bryta mot stopplikt är väldigt allvarligt och kan leda till att du får ditt körkort indraget. Det finns en poäng med att stopplikten sitter där. Tanken är att du ska stanna och sedan se dig för noga innan du fortsätter.

Huvudled

 • Huvudleder är utmärkta med en huvudledsskylt som sitter efter varje korsning. Det för att alla som kör in på huvudleden direkt ska kunna se skylten.
 • Där huvudleden tar slut märks detta med ett slutmärke.
 • Det händer att huvudledsskylten saknas ibland. Den kan ha blivit påkörd, och den kan tas bort i samband med vägarbete. Försök också att leta efter väjningspliktsskyltar på de korsande vägarna.
 • När du kör på huvudled har korsande trafik väjningsplikt, men som sagt är det din skyldighet att se att de väjer.

Högerregeln

I korsningar utan anvisningar gäller högerregeln. Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik från höger.

 • Högerregeln ska tillämpas i korsningar utan anvisningar men gäller även inom en parkeringsplats.
 • Varningsskylten ovan sitter före korsningar där högerregeln gäller. Ofta sitter skylten före en skymd kurva eller på annan plats där det är svårt att upptäcka korsningen i tid. Den kan även sitta före en korsning där det tidigare hänt olyckor.

Situationer

 1. Här är ett exempel på hur du tillämpar högerregeln i en korsning. Den blåa bilen måste lämna företräde åt den röda bilen och även den vita bilen. Det innebär att den vita bilen kör först sedan den röda och till sist den blåa.
 2. Högerregeln gäller även på öppna platser, exempelvis parkeringsplats. Den blåa bilen ska lämna företräde åt den röda bilen.
 3. Här ser vi ännu ett exempel på högerregeln, den blåa bilen ska lämna företräde åt den röda bilen.
 4. Den röda bilen kommer från höger sida vilket innebär att den blåa bilen måste lämna företräde åt den röda bilen.

När högerregeln ska tillämpas så säger teorin att trafik åt vänster väjer mot dig. Men ta inte detta för givet utan invänta tills du förstår att bilisten tillämpar regeln. Människor gör alltid misstag!

Blockeringsregeln

Blockeringsregeln innebär att du inte i onödan ska bli stillastående i korsningar, framför utfarter, på övergångställen och liknande. Försök att vid köbildning planera var du stannar. Finns det ingen plats att stanna efter en utfart eller korsning, stanna hellre innan. Ofta när du ska svänga ut på en huvudled behöver du först korsa en cykelöverfart. Är det skymd sikt i korsningen kan du behöva köra fram och blockera för att kunna se om det är fritt. I en sådan situation är det okej att blockera eftersom det inte var i onödan.

Svängningsregeln

När du svänger vänster i en korsning ska du väja för mötande trafik. Denna regel kallas passande för svängningsregeln. Även när du svänger höger och vänster och korsar vägen för cyklister ska du vänta på dessa. Glöm inte att du alltid svänger ut ur cirkulationsplatser.

Utfartsregeln

Utfartsregeln innebär att du ska lämna företräde åt all trafik när du kör ut från följande:

 • Parkeringsplats
 • Fastighet (exempelvis hus eller tomt)
 • Bensinstation
 • Gågata, gångfartsområde, vägren eller terräng
 • Gångbana eller cykelbana som du korsat.

Bussregeln

 • Vid hastigheter om 50 km/h och lägre är du skyldig att lämna bussen företräde om den blinkar ut.
 • Vid hastigheter över 50 km/h är bussen skyldig att lämna dig företräde.

För att ta reda på om bussen vill lämna sin hållplats snart är det bra att titta hur många som verkar vilja stiga på eller av bussen. Det händer också att alla klivit på och av bussen, men bussföraren väntar på sin tidtabell. Ta det alltid försiktigt förbi bussen. Någon kan springa ut framför!

Fri väg

Som trafikant måste du lämna fri väg för:

 • Utryckningsfordon (polisbilar, ambulanser och fordon från räddningstjänst, tull och kustbevakning) som har påslagna sirener och/eller blåljus
 • Järnvägståg och spårvagnar om inte spårvagnsföraren har skyltad väjningsplikt.

Dessutom får du inte bryta eller hindra om du stöter på följande:

 • Militärkolonn
 • Grupper av barn med ledare
 • Begravningsfölje.

Försök att i god tid ge plats åt utryckande fordon, exempelvis göra genom att köra åt sidan. Om du är tvungen att stanna så ska du göra det, men försök att undvika att tvärbromsa. Att förare av utryckningsfordon ska lämnas fri väg, fråntar inte dessa förare skyldighet att visa hänsyn. De får exempelvis bara köra mot rött om de kan se att korsande trafik sett dem.

Rangordningen

När du kommer till en korsning får du som trafikant ibland flera budskap. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen. Följande ordning gäller:

 1. Polismans tecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken och vägmarkeringar
 4. Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.