Trafiksäkerhet Broms- och reaktionssträcka

Detta kapitel handlar om att kunna få stopp på ditt fordon. I lagen står det att du ska anpassa din hastighet så du kan stanna på den vägsträcka du kan se och före varje förutsebart hinder.

Reaktionssträcka Reaktionssträckan är den sträcka ditt fordon rullar från det att du uppfattar ett hinder tills att du börjar bromsa. Under reaktionssträckan minskar alltså inte hastigheten. Hur snabbt en människa reagerar är olika och beror på flera saker. Om du är berusad, pratar i mobiltelefon eller är trött är det naturligtvis svårt att reagera snabbt. Men det handlar också om att förutse riskerna och vara beredd. När du blir en mer erfaren förare reagerar du snabbare eftersom det oväntade inte längre är så oväntat. Du har sett det förr. Man talar om tre olika nivåer av beredskap. När du inte alls är beredd på något har du såklart längst reaktionstid. Som när du kört på en landsväg i två timmar och sedan ett rådjur plötsligt hoppar upp ur diket. Normal reaktionstid i en sådan situation är 1-1,5 sekunder. När du är handlingsberedd har du släppt gasen och gjort dig mer redo. Du kanske ser en bil närma sig fort från sidan när du kör på huvudled. Bilen från sidan borde vänta men har föraren verkligen koll? I en sådan situation kan du kanske reagera på runt 0,5 sekunder. Den högsta beredskapen är när du sätter handen eller foten på bromsen och gör dig bromsberedd. Denna situation liknar starten på ett sprintlopp. Du reagerar direkt om ett hinder dyker upp på samma sätt som sprintern direkt reagerar på startskottet. När du passerar en en buss som stannat på en hållplats måste du räkna med att någon kan springa ut framför bussen. Om du i denna situation sätter handen eller foten på bromsen och gör dig lika beredd som sprintern är på startskottet kan du reagera ned mot 0,1 sekunder. Där går gränsen för människans reaktionsförmåga.

Om du vet hastigheten och reaktionstiden kan du räkna ut hur lång reaktionssträckan blir i meter. Eftersom hastighetsmätaren visar kilometer per timme måste du först göra om kilometer/timme till meter/sekund.

Enklast man räknar ut 10 km/h och utgår från detta. 10km/h är 10000 meter / 3600 sekunder vilket blir ungefär 3m/s.

Om du nu vet är 10 km/h är ungefär 3 meter per sekund kan du utgå från detta och räkna på andra hastigheter.

Exempelvis är:

30 km/h ungefär 9 m/s ( 30 km/h är 3 gånger så fort som 10 km/h ) 70 km/h ungefär 21 m/s (70 km/h är 7 gånger så fort som 10 km/h )

Vilken hastighet du än vill göra om från km/h till m/s så tar du hastigheten i km/h, tar bort nollan och tar det som blir kvar gånger 3. Då vet du ungfär hur många meter du rullar på en sekund.

45 km/h blir 4,5 gånger 3 dvs ungefär 13,5 m/s

När du räknat ut hur långt bilen rullar på en sekund multiplicerar du den sträckan med reaktionstiden.

Om du kör 60 km/h och har en reaktionstid på 1,5 sekunder tar det dig 27 meter innan du börjar bromsa. (18 m/s multiplicerat med 1,5 blir 27 meter.)

Om du är bromsberedd och reagerar på 0,2 sekunder i samma situation hinner bilen bara rulla 3,6 meter. (18 m/s multiplicerat med 0,2 blir 3,6 meter.)

Du vinner alltså väldigt mycket på att förutse faror och vara beredd.

Bromssträcka Bromssträckan är den sträcka som fordonet färdas under själva inbromsningen. Alltså från det att du börjar bromsa tills bilen står stilla. Här finns det givetvis flera orsaker som påverkar bromssträckan såsom vägens lutning, väglag, väder, däck, bilmodell m.m. Men det som mest avgör bromssträckan är hastigheten. När du höjer hastigheten ökar bromssträckan med kvadraten på hastighetsökningen. Bromssträckan ökar alltså med hastighetsförändringen gånger sig själv.

2 x fordonets hastighet = 4 x bromssträcka 4 x fordonets hastighet = 16 x bromssträcka

Det innebär att när du ökar från 50 km/h till 60 km/h så blir bromssträckan 44% längre. 1,2 x 1,2 = 1,44. 60 är ju 1,2 x 50.

Ofta blir det fokus på hur mycket bromssträckan ökar i högre hastighet, men du kan också se det positivt. Om du minskar från 50 km/h till 30 km/h har du bara 36% av bromssträckan kvar (0,6 x 0,6). 30 är ju 0,6 x 50. Ser du riskerna och sänker farten får du mycket bättre chans att kunna stanna. Tänk på att även reaktionssträckan minskar i lägre fart.

Stoppsträcka Stoppsträckan är den totala sträckan från det du uppfattar ett hinder tills fordonet står stilla. Du lägger alltså ihop reaktionssträckan med bromssträckan för att räkna ut stoppsträckan.

reaktionssträckan + bromssträckan = stoppsträckan

Håller du rimlig hastighet, har fantasi och räknar med det oväntade skaffar du dig goda förutsättningar för att slippa hamna i olyckor. Ta det också försiktigt med nytt körkort. Risken för olyckor är större i början, så bygg erfarenhet i lugn och ro.