Trafiksäkerhet Övergångsställe

Övergångsställen markeras med zebrarandig vägmarkering och skyltar. Det räcker med vägmarkering eller skyltar men ofta finns både och. Cirka 30% av alla fotgängare som skadas i trafiken råkar ut för olyckan på eller i närheten av ett övergångsställe. På platser där man tagit bort övergångsställen minskar olyckorna. Om en gående tar sig över vägen där övergångsställe inte finns brukar de se sig för mer ordentligt.

Obevakat övergångsställe

Övergångsställen utan trafiksignal kallas obevakade. Du som förare har väjningsplikt mot personer som är på eller som är på väg ut på övergångsstället. Sök ögonkontakt och visa tydligt att du tänker vänta genom att sänka farten i god tid. Även de gående har ansvar att se sig för och bedöma hur fort fordon närmar sig innan de kliver ut i gatan. Men många gående litar på att framsläppta så ta det lugnt och var uppmärksam. De flesta olyckorna på övergångsställen sker i mörker och på vintern. Du får inte köra om på eller precis innan ett övergångställe. Den du kör om kan ju skymma en gående. Undvik att vinka fram gående. Bara för att du släpper fram dem kanske inte alla andra gör det. Om gående inte vågar gå ut framför dig är det ett tecken på att du behöver saktar ner ytterligare.

Bevakat övergångsställe

Om det finns trafiksignaler eller en polisman som dirigerar trafiken vid ett övergångsställe räknas det som bevakat. Om du får grönt ljus när gående fortfarande är på övergångsstället ska du låta dem passera. Exempelvis kan det vara en skolklass där de sista barnen får rött när de redan är ute på övergångsstället. Var beredd på att många går mot rött av olika anledningar. När en trafiksignal stängs av eller blinkar gult räknas övergångsstället som obevakat.