Trafiksäkerhet Trafikolyckor

Ständigt försöker vi människor minska på antal olyckor på olika sätt och vis. Problemet är dock att olyckor kan ske på så många olika sätt och kan bero på fler olika faktorer. Det finns en faktor som hela tiden kan och kommer att behöva förbättras, och det är våra attityder och vår inställning på vägarna.

Det handlar inte om vem som kommer först till en viss destination eller vem som går före vem. Utan på vägarna handlar det om att kunna samarbeta med andra medtrafikanter för att skapa en så trygg miljö som möjligt. Ha avstånd mellan varandra, hjälp varandra och visa respekt åt varandra. Alla har dåliga dagar, men gör allt du kan för att behålla lugnet och kontrollen bakom ratten.

Även om det bara är du i bilen eller på mopeden så finns det risk för att du drabbar andra om du inte har kontroll över ditt fordon. Har du en dålig dag i trafiken riskerar barn, föräldrar och vänner att mista sina liv.

Minska risken för trafikolyckor

Du som mopedförare kan minska risken för att hamna i en olycka:

 • Genom att inte trimma mopeden så att den inte går snabbare än vad den är konstruerad för.
 • Använd alltid hjälm och åk inte med tunna kläder, se till att skydda hela kroppen.
 • Kör aldrig moped eller ett annat fordon berusad, cirka en tredjedel av alla olyckor med dödlig utgång har varit påverkade av antingen alkohol eller droger
 • Tänk på att du som mopedförare är mindre synlig än vad en personbil är, därför gäller det att vara extra försiktigt när du exempelvis åker ut från en korsningen eller när trafiksignalen slår om till grönt.

Cirka 40 % av de olyckor med dödlig utgång hade en trimmad moped.

Nollvisionen

År 1997 beslutade riksdagen att vi ska sträva efter att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Det gör vi genom att våra förare blir så välutbildade som möjligt för att minska riskerna. Detta är en vision och inte ett mål just för den anledningen att vi människor alltid kommer att begå misstag.

15% av befolkningen är med i hälften av alla olyckor. Slump eller beteende? Vi kallar dessa för “olycksfåglar”. Det är alltså en grupp av befolkningen som har egenskaper som ökar risken för att olyckor uppstår. Dessa egenskaper räknas in där:

 • Festande. Risk för rattfylla och trötthet
 • Impulsiva. Vill skynda på situationer
 • Äventyrliga. Risk för att bryta mot hastighetsgränser
 • Självhävdelsebehov. Vill visa sig stark och dominant i trafiken
 • Prestigesökande. Tror att det är kamp med resterande trafikanter såsom att bli omkörd etc
 • Reaktionsbildning. Tvärtombeteende där de släpper ut sin frustation i trafiken
 • Tränger bort eller ignorera faror. Att strunta i barn som går nära vägen eller hund utan koppel m.m.
 • Förklarar bort sina misstag. Istället för att erkänna för sig själv att det var dumt gjort förklarar de bort misstagen. Det gör att man inte lär sig till nästa gång det uppstår.

Det finns tre huvudorsaker till trafikolyckor:

 1. Människan. Vi människor gör misstag, ingen är perfekt. Men vi vill se till att alla är medvetna och håller en sund inställning på vägarna.
 2. Fel på fordon. Det kan ske tekniska fel på fordonet som kan orsaka olyckor. Men ha inte detta som ursäkt, utan kom ihåg att det är ditt fordon och du ska kontrollera den. Se till att dubbelkolla att bromsarna fungerar, att alla fordonets inre delar kontrolleras och att du är uppmärksam för att allting hörs och känns som det ska i fordonet. Ta inget för givet. Om det låter eller känns konstigt så kontrollera det genast.
 3. Farliga vägar. På landsvägar kan det vara riktigt dålig väglag, eller korsningarna där du har dålig vinkel/syn. Var extra försiktig. Ta inget för givet. Känns det obekvämt så ta det i din egna takt.

Döda vinkeln

Döda vinkeln är den vinkeln som du inte ser genom backspeglarna Du måste alltså vrida huvudet för att se den vinkeln. Kom ihåg att inte vrida axlarna i samband med att du vrider huvudet, ändrar du på axelns position finns det risk för att du vrider ratten och därmed kan ditt fordon köra in i någon annans.

Vad du bör göra efter en större olycka

 1. Titta runt och se för ytterligare risker på olycksplatsen.
 2. Du måste prioritera dina handlingar. Om en människa blöder är det viktigt att få stopp på blodet omedelbart. Prioritera dina handlingar tills en sjukvårdare hinner komma till platsen.
 3. Varna alla runt omkring så att fler inte skadas.
 4. Ring, eller be någon annan ringa, 112. Berätta vad som har hänt, var olyckan inträffat och vilka som är inblandade.
 5. Gör vad du kan innan räddningspersonal kommer. Prioritera efter ABC-regeln. Först andning, sedan blödning och sist cirkulationssvikt (chock). Flytta skadade personer till säker plats, ta reda på om det är personer som inte andas, sätt tryck på blödande sår och håll skadade vid medvetandet. Prata lugnt och se till att de är vakna tills räddningspersonal kommer. Identifiera vilka som behöver hjärt- och lungräddning.

Prioritera först din säkerhet och sedan andras. Du måste själv vara säker för att kunna hjälpa andra.

Vad du bör göra efter en mindre olycka

 1. Skriv ner tid, datum, namn, registreringsskyltar, plats m.m.
 2. Skriv ner vad alla personer har sagt och sett.
 3. Skriv ner vilka som har blivit skadade och vad som har skadats.
 4. Skriv ner övriga saker som hände på olycksplatsen.

Oavsett om det är en liten eller stor olycka kan räddningspersonalen behöva din hjälp även om du inte är inblandad. Är du inblandad måste du alltid stanna på olycksplatsen och inte röra på någonting annars kan det finnas risk för fängelsestraff. Inte ens förflytta ditt fordon. Om ingenting är akut så låt allting vara som det är för att underlätta polisens arbete.

Viltolyckor

Även djur ute i naturen är en risk för trafiken och trafiken är en risk för djuren. Det gäller därför att man är medveten över djurs beteenden för att minska risken för en trafikolycka. Störst risk att möta vilda djur på vägarna:

 • Maj till juni och september till oktober.
 • Vid öppna fält.
 • Vid början och slutet av viltstängsel.
 • Vid skymning och gryning.
 • På vintersaltade vägar.
 • På vägar som är nära vattendrag.

Att köra på större djur

 1. Flytta på bilen så att andra trafikanter kan köra förbi.
 2. Varna andra kommande trafikanter genom att ställa ut en varningstriangel och sätta på varningsblinkers.
 3. Har djuret dött så flytta den från vägen. Är den skadad och har sprungit iväg så märk ut vart den blev skadad så det blir lättare att spåra upp djuret.
 4. Du är skyldig till att kontakta polisen och tala om vad som har hänt oavsett om djuret lever eller inte. Denna skyldigheten gäller dock enbart för älg, vildsvin, hjort, lo, varg, björn, mufflonfår, örn, rådjur och utter.

Älgar

Den farligaste viltolyckorna är älgolyckorna. En älg väger ca 700 kg och är lika hög som upp till vindrutan. Skulle du därför köra på en älg i en frontalkrock finns risken att älgen flyger genom vindrutan och in mot dig som förare. Om du skulle se en älg gå över vägen så ska du sakta ner och försöka att köra bakom älgen. Tuta inte för du vet aldrig hur älgen reagerar om du försöker skrämma den.

Om du orsakar parkeringsskada eller egendomsskada

Kontakta ägaren genom att hitta kontaktuppgifter på transportstyrelsen eller övriga sätt. Annars finns risk för att åker fast för smitning från platsen. Det går bra att skriva lapp med dina uppgifter på så att ägaren kan kontakta dig. Ta bild på att du gjorde detta ifall att en tvist skulle uppstå. Har du bråttom så ring polisen och förklara situationen.

Farligt gods

Farligt gods innebär farligt last. Fordon med farligt gods ska ha märkta skyltar på. Ge dessa fordon utrymme och större avstånd marginaler, speciellt i hala förhållande. Skulle en olycka med farligt gods uppstå är risken stor att olyckan slutar värre i och med det farliga godset.

Hjärt- och lungräddning

Även om en person inte andas finns det chans att rädda liv på denne genom att ge hjärt assistans på detta sätt:

 1. Se till att personen ligger på rygg, och öppna dennes luftvägar genom att lyfta på personens haka.
 2. Lägg din ena hand på dina andra hand med raka armar. Lägg händerna på personens bröstkorg och tryck ner ca 5-6 cm. Dessa kallas för kompressioner. Gör 30 sådana, blås sedan två gånger genom mun - mot - mun metoden medan du kniper igen personens näsa och börja om igen. Fortsätt gör detta tills räddningspersonalen kommer. Förlora inte hoppet oavsett vad!

Varningstriangel

Alla fordon ska ha en varningstriangel. Om det har skett en olycka måste du varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstriangeln minst 50 - 100 meter innan. Är det en väg på minst 60 km/h måste det ställas ut och om det är en 0 - 50 km/h väg behöver du inte ställa ut om det inte är dålig sikt eller något annat som hindrar från att man tidigt ser olyckan. Är du dock i en parkeringsficka behöver du inte sätta ut en varningstriangel för då är du inte i vägen eller i fara för andra trafikanter.