Facebook pixel

Faktabanken

Får taxibilar köra i ett kollektivkörfält?

Det är inte tillåtet för taxibilar att färdas på ett kollektivkörfält, detta då taxibilar inte är tidtabellsbundna. Kollektivkörfält får endast trafikeras av linjetrafik, cykel och moped klass II. ”I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.” (Trafikförordningen)

Senast uppdaterad 2021-05-24.

Bli medlem på Teoricentralen

Bli medlem gratis idag och få tillgång till vår körkortsbok digitalt helt gratis. Vi finns med dig hela vägen så att du blir en trafiksäker förare för livet.

Bli medlem
App showcase