Faktabanken

Gäller utfartsregeln vid utfart från gågata?

Ja! Utfartsregeln gäller vid utfart från gågata, men även vid följande situationer:

  • Fastighet (ex. hus eller tomt).
  • Stigar, ägoväg och liknande vägar.
  • Parkeringsplats.
  • Gångbana eller cykelbana som korsats.

Här finns information om väjningsregler.

Senast uppdaterad 2021-09-02.