Faktabanken

Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?

Cirka en tredjedel av alla trafikolyckor sker i mörker.

Läs mer om trafikolyckor.

Senast uppdaterad 2021-05-31.