Facebook pixel

Faktabanken

Vad är en gågata?

En gågata innebär att endast vissa motordrivna fordon köra. Sjuktransporter, trafik till och från bostad/hotell samt varuleveranser är tillåtna att köra på gågator. Alla fordon får passera gågatan men då tillämpas gångfartsområdets regler vilket i korta drag innebär att du har väjningsplikt mot gående samt att maxhastigheten är gångfart, alltså gäller det samma regler som när man korsar en cykelbana.

Exempel på vem som får vistas på en gågata:

  • De som bor på gatan.
  • Varuleveranser.

Här kan du läsa mer kring olika typer av gator.

Senast uppdaterad 2021-08-27.

Bli medlem på Teoricentralen

Bli medlem gratis idag och få tillgång till vår körkortsbok digitalt helt gratis. Vi finns med dig hela vägen så att du blir en trafiksäker förare för livet.

Bli medlem
App showcase