Faktabanken

Vad är maximilast?

Maximilast, eller maxlast, är fordonets eller släpvagnens maximalt tillåtna vikt enligt registreringsbeviset. Förarens vikt är exkluderad.

Läs mer om last och släpvagn här.

Senast uppdaterad 2021-08-16.