Faktabanken

Vad ingår i totalvikten?

Totalvikten är den sammanlagda vikten av ett fordons beräknade tjänstevikt, maximalt antal passagerare, dock ej föraren samt maxvikten på lasten.

Mer om olika viktbegrepp.

Senast uppdaterad 2021-09-02.