Faktabanken

Vad menas med körbana?

Körbanan omfattar körfälten tillsammans. Vanligtvis har vägen ett körfält i vardera riktningen. Ibland finns det flera körfält i samma riktning. En motorväg har skilda körbanor med minst två körfält i vardera riktningen.

Läs mer om körfält här.

Senast uppdaterad 2021-08-17.