Faktabanken

Vem får bryta mot bestämmelserna, om fordons plats på vägen?

Väghållningsfordon får till exempel framföras på vänster sida av vägen, trots att detta inte är tillåtet för andra fordon.

Senast uppdaterad 2021-05-24.