Facebook pixel

Faktabanken

Vilken försäkring är obligatorisk till bilen?

Trafikförsäkring är den enda av de försäkringar som finns till bilen som är obligatorisk att ha enligt lag. Det är således olagligt att framföra bilen på allmänna vägar om trafikförsäkringen inte är tecknad. Det är ägaren och den som i huvudsak kör bilen som tecknar denna försäkring. Trafikförsäkringen ger ersättning vid personskador på förare, passagerare samt utomstående. Dessutom täcker den skador som uppkommer på en annan persons egendom.

Den täcker däremot inte skador på det egna fordonet, för detta krävs en vagnskadeförsäkring. Vid olycka som inte orsakades av dig och som gav skador på ditt fordon täcker den person som orsakade skadorna på fordonet.

Mer om vad som ingår i varje försäkring.

Senast uppdaterad 2021-09-02.

Bli medlem på Teoricentralen

Bli medlem gratis idag och få tillgång till vår körkortsbok digitalt helt gratis. Vi finns med dig hela vägen så att du blir en trafiksäker förare för livet.

Bli medlem
App showcase