Facebook pixel

Vid vilket av följande alternativ råder förbud mot framförande av moped klass I?

    ?
    Cykelbana.
    Motortrafikled.
    Motorväg.
    Bussgata.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är inte tillåtet att framföra sin moped på varken motorväg eller cykelbana.