Vad menas med ett defensivt körsätt?

    ?
    Att jag handlar först och tänker sen.
    Att jag lämnar företräde i alla korsningar.
    Att jag med mitt körsätt överraskar andra trafikanter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att köra defensivt är det viktigt att köra mjukt och bromsa i god tid, alltid hålla stort säkerhetsavstånd till andra fordon, att vara vaksam på vad som händer runt omkring dig och att ge dig själv tillräckligt med tid för att köra. Detta kommer att hjälpa dig att minimera risken för olyckor och göra din körning säkrare.