Facebook pixel

Vad gäller om du vill parkera här?

    Jag får parkera, men högst 2 timmar i följd måndag till fredag. Övrig tid fritt.
    Jag får parkera, men högst 2 timmar i följd måndag till fredag. Övrig tid parkeringsförbud.
    Jag får inte parkera här eftersom det är en huvudled.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Parkeringsskylten anger att du får parkera här trots att det är huvudled, men högst 2 timmar i följd alla dagar i veckan.