Facebook pixel

Är det straffbart att föra onödigt med buller i trafiken?

    ?
    Nej.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du som är vägtrafikant ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.