Skulle det här vägmärket kunna gälla dig som kör bil med tillkopplad släpvagn eller husvagn?

    Nej, det gäller endast bussar som är längre än 20 meter
    ?
    Nej, det gäller endast lastbilar som är längre än 20 meter
    Ja, det gäller alla fordon och fordonståg oavsett längd

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket. I det här fallet max 20 meter.

Det här vägmärket gäller alltså även dig som kör med bil och tillkopplad släpvagn eller husvagn om din totala längd på fordonståget är mer än 20 meter.