Vad är skillnaden mellan erfarna och oerfarna förare när det gäller avsökning?

    Det är ingen skillnad på avsökningsbeteendet.
    Oerfarna förare har ofta ett längre och bredare avsökningsområde.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Erfarna förare

  • Har en rörligare blick.
  • Riktar blicken längre fram.
  • Fokuserar mer på rörliga föremål.
  • Har bredare avsökningsområde.