Vilken är den största risken om du inte tar bort snö från bilens tak?

    ?
    Bränsleförbrukningen ökar.
    Risken för att överskrida maxlasten och få böter.
    Risken för sladd ökar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är oerhört viktigt att ta bort snö från taket, annars är risken för att orsaka en olycka stor då snön kan skymma sikten för bakomvarande fordon.

Tänk på att detta kan även resultera i böter, Som bilförare är du också skyldig till att borsta bort snön – även på taket.