Fordonskännedom och manövrering Belysning i mörker

Mörkerkörning ställer större krav på dig som förare, och det händer fler olyckor i mörker än i dagsljus per körd mil. Det är svårt att öva upp mörkerseendet, men du kan lära dig att titta rätt och använda helljuset på bästa sätt.

Helljus

Bilens starkaste belysningen är helljuset. Du vill alltid ha det på i mörker, så du kan se så mycket som möjligt. Men i följande fall får du inte använda det:

  • När mötande fordon kommer så nära att de kan bli bländade. Detta gäller alla typer av fordon, även båtar och tåg.
  • När du kör så nära bakom ett annat fordon så att föraren framför dig kan bli bländad i sina backspeglar.
  • När det finns tillräckligt med belysning på vägen så du inte behöver helljuset.

Om du glömmer helljuset på kommer mötande fordon ofta blinka med sitt helljus för att berätta att de blir bländade, och det kan du också göra i den omvända situationen. Men tänk på att det är ett samarbete mellan dig och mötande att lysa upp vägsträckan mellan er. När du möter någon i mörker dras lätt dina ögon till den mötandes lampor men försök att rikta blicken så långt fram du kan längs din vägren. Risken är att det finns en cyklist eller gående där som inte bär reflexer, så försök att även använda mötets helljus för att söka av.

Vid möte i mörker

Båda bilarna använder helljus så länge som möjligt för att de ska kunna upptäcka faror på vägen.

Bilarna har kommit närmre varandra och den som först blir bländad stänger av sitt helljus för att berätta det. Då bländar även den andra föraren av till halvljus.

Båda bilarna slår om till helljus. Detta görs precis när de möts, d.v.s. vid mötesögonblicket.

Helljus i kurvor

Situation #1

Situation #2

Ovan ser vi två situationer i en kurva, skillnaden mellan situationerna är att den blåa bilen använder halvljus i den ena situationen och helljus i den andra. För att föraren i den röda bilen inte ska bli bländad använder blåa bilen halvljus i kurvan enligt situation 1. Om den blåa bilen slår på helljus enligt situation 2 så riskerar föraren i den röda bilen att bli bländad.

Den röda bilen kan ha på helljuset under en längre tid eftersom fordonets ljusstrålar pekar bort från den blåa bilen.

Omkörning i mörker

Den röda bilen använder helljus så länge som möjligt för att kunna upptäcka faror på vägen.

Den röda bilen har kommit närmre den blåa och bländar av till halvljus för att inte blända föraren i den blåa bilen.

Den röda bilen är på väg att köra om den blåa bilen. Här slår föraren om till helljus för att kunna upptäcka faror på vägen. Röda bilen slår på heljus igen när den ligger i blåa bilens "döda vinkel". Då bländas inte föraren i röda bilen.

Föraren i den blåa bilen bländar av till halvljus för att inte blända föraren i den röda bilen.

Synlighet i mörker

Mörka kläder (utan reflex)

  • Halvljus: 20 - 30 m
  • Helljus: 150 m

Ljusa kläder (utan reflex)

  • Halvljus: 60 m
  • Helljus: 300 m

Med reflex

  • Halvljus: 125 m
  • Helljus: 450 m