Fordonskännedom och manövrering Bilbarnstolar

För att öka säkerheten för barn används särskilda skyddsanordningar. Vilken typ av skyddsanordning som ska användas bestäms framför allt av barnets längd. Du som förare ansvarar för att samtliga barn under 15 år sitter skyddat och använder säkerhetsbälte.

  • Det är viktigt att krockkudden är urkopplad på passagerarsidan fram om ett barn sitter där eftersom barnet kan skadas allvarligt om krockkudden löser ut.
  • Barnets skyddsanordning måste vara godkänd för barnets vikt samt vara E-märkt.
  • Barn som är kortare än 135 cm måste använda en särskild skyddsanordning i bilen. Undantaget är barn under 3 år som färdas med bilbälte i baksätet under kortare taxiresor samt barn som är över 3 år som färdas med bilbälte i baksätet under kortare sträckor.
  • När barnet är 135 cm får barnet sitta utan bältesstol eller bälteskudde, men dock inte på en plats med krockkudde då denna kan skada barnet.
  • När barnet är 140 cm får barnet sitta på en plats med krockkudde på samma sätt som en vuxen.

I många moderna bilar kan du själv aktivera och avaktivera krockkudden på passagerarsidan fram.

Babyskydd och bilbarnstol

De minsta barnen sitter säkrast i bakåtvända babyskydd och bilbarnstolar eftersom de skyddar barnets ömtåliga huvud och hals vid en kollision.

  • Babyskydd är avsett för barn mellan 0 och 9 månader, eller tills dess att barnet kan sitta stadigt.
  • Bilbarnstol är avsett för barn mellan 9 månader och 4 år, eller tills dess att barnets huvud når upp till kanten på bilbarnstolen.

Bältesstol och bälteskudde

Bältesstolar och bälteskuddar är avsedda för barn mellan 4 år - 10 år, eller tills dess att barnet är över 135 cm. Denna typ av skyddsanordning bör placeras i bilens baksäte.

Det viktigt att både skyddsanordningen och barnet sitter fast ordentligt. Är barnet för långt fungerar inte skyddsanordningen som den ska. Skaffa en anordning som är anpassad för barnets längd!