Fordonskännedom och manövrering Bilens belysning

Bilen har olika typer av belysning som används beroende på vilka förhållanden du kör i. Det är inte bra att använda för stark belysning som bländar dina medtrafikanter, och är din belysning för svag kan du se och synas för dåligt.

Halvljuset

Den vanligaste belysningen du kör med är halvljuset. Det är en belysning som syns bra på dagen och den används i mörker när du inte får ha helljuset tänt. På många bilar tänds halvljuset automatiskt när du startar bilen. Halvljus kombineras automatiskt med parkeringsljuset så även bakljuset är tänt när halvljuset är på. För att undvika risken att blända andra trafikanter får du inte kombinera halvljuset med varselljus eller dimljus. Att kombinera dimljus och varselljus är heller inte tillåtet.

Helljuset

Helljuset är en stark belysning som används för att se i mörker. Ibland är det halvljuslamporna som lyser starkare och ibland lyser två lampor till när du tänder helljuset. Bakljusen ändras inte när du tänder helljuset.

Dimljus

Dimljuset är svagare än halvljuset. Precis som det låter så är dimljuset användbart vid dimma eftersom dimman kan reflektera ditt halvljus så att du bländar dig själv. Dimljus fram får även, i kombination med parkeringsljus, användas istället för halvljus när det är ljust. Dimljus är starkt nog för att ersätta halvljus på dagen.

Dimbakljus

Dimbakljusen är en kraftig röd belysning som underlättar för trafiken bakom dig att upptäcka dig i dimma. De är också bra att använda om det snöar eller regnar mycket. Om dimbakljuset används i klart väder finns risk att du bländar trafiken bakom dig. En del bilmodeller har bara dimbakljus på vänster sida för att det inte ska förväxlas med bromsljuset.

Varselljus

Varselljus har ett svagare sken än halvljuset och kan användas istället för halvljuset under ljusa förhållanden. Det är förbjudet att ha på varselljus samtidigt som halvljus och dimljus. Varselljusets syfte är att få bilen att synas.

Parkeringsljus

När du parkerar eller stannar bilen och vill synas använder du parkeringsljuset. Detta ljus får du ha på när som helst och det får kombineras med andra belysningar. Parkeringsljuset är en svagt och brukar kunna lysa flera timmar utan att batteriet tar slut. Om bilen går sönder i mörker och du tvingas göra en ofrivillig parkering där du står illa till. I en sådan situation är det viktigt att bilen syns och inte blir påkörd.

Extraljus

Är precis det som det låter. Det är en extramonterad belysning för att förstärka helljusbelysningen. Extraljus får inte kombineras med halvljus.

När du monterar extraljus så fundera på bilens svagheter. På vilket sätt är det viktigast att stärka upp det befintliga helljuset på just din bil?

Blinkers

Blinkers är till för att visa vad du tänker göra. Du är skyldig att blinka eller ge tecken som man också säger när du:

  • Ska lämna vägkanten
  • Ska svänga i en korsning eller ut ur en cirkulationsplats
  • Byta körfält eller annars flytta bilen märkbart i sidled på vägen
  • Vända

Du måste inte blinka när du stannar eftersom det finns risk att andra kan tro att du ska svänga om du har en korsning eller infart i närheten. Finns ingen korsning eller infart i närheten kan det vara förtydligande att blinka sig in till kanten för att stanna.

Tänk på att först se dig för innan du blinkar, så att det är fritt att göra den manöver du tänkt.

Varningsblinkers

Vid olyckor eller om bilen går sönder och du tvingas stanna på en plats där du kan utgöra fara eller hinder använder du varningsblinkers. När du sätter igång varningsblinkers blinkar alla din körrikningsvisare samtidigt och du kan höra samma ticknade ljud som vid vanlig blinkers. Du kan även använda varingsblinkers vid bogsering eftersom du då ofta kör mycket långsammare än trafikrytmen (max 30 km/h). Tänk då på att bara ha varningsblinkers på det fordon som blir bogserat, så det fordon som bogserar kan ge tecken om vart ni ska. Om du underlättat för någon att köra om dig kan det vara så att du personen tackar med en varningsblink eller två.

Automatiska belysningar

På nyare bilar kan du välja ett autoläge på belysningen. Bilen känner då av hur ljust det är och tänder en lämplig belysning själv.

Slutligen har bilen några belysningar som tänds automatiskt i olika situationer:

  • Bakljus: röda lampor baktill på bilen som gör så bilen syns. Dessa tjänstgör också som parkeringsljus bakåt och kallas även för positionsljus.
  • Bromsljus: när du trycker ned bromspedalen tänds de starka röda bromsljusen.
  • Backljus: när du lägger i “backen" tänds vitt ljus baktill som dels signalerar att du tänker backa, men också lyser upp bakom dig när du backar i mörker .
  • Skyltlykta: så fort du sätter på bilen så tänds skyltlyktan för att lysa upp registreringsskylten.

Se till så att bilens belysning fungerar, att du vet hur du ändrar mellan olika belysningar och när de ska användas.