Fordonskännedom och manövrering Bilförsäkring

Du kan försäkra din bil i tre olika nivåer, trafikförsäkring, halvförsäkring (delkasko) samt helförsäkring (vagnskada).

Var noga med att läsa igenom villkoren när du ska teckna försäkring. Olika försäkringsbolag har olika villkor och det är värt att jämföra. Tänk också på att fylla i rätt årlig körsträcka. Skulle du ange att du kör 1000 mil per år, och så händer en olycka när du kört 2000 mil under året kan du få problem.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Denna försäkring ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående, samt skador på motpartens fordon. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Halvförsäkring (delkasko)

Halvförsäkring ger förutom det som ingår i trafikförsäkringen även ersättning vid stöld av ditt fordon, brandskada och glasskador.

Helförsäkring (vagnskada)

Om du väljer att helförsäkra din bil får du utöver det du får i trafikförsäkringen och halvförsäkringen ersättning för vagnskador (yttre skador) på bilen, exempelvis om bilen varit med om en trafikolycka, blivit utsatts för skadegörelse eller en olyckshändelse. Här får du ersättning även om olyckan varit ditt fel.

Skadan som syns på bilden täcks av en helförsäkringen eftersom det är en yttre skada (vagnskada).

Tilläggsförsäkringar

Utöver dessa tre bilförsäkringsnivåer är det bra att teckna vägassistans om din bil exempelvis vägrar att starta eller går sönder längs vägen. Då får du hjälp med bärgning av ditt fordon.

Regressrätt

Regressrätt innebär att ett försäkringsbolag kan kräva tillbaka pengar från dig om du har blir straffad för rattfylleri eller vårdslöshet i trafiken.

De flesta försäkringsbolag brukar erbjuda trafikförsäkringspremier om du inte orsakar någon trafikolycka under en längre period.

Döms det att skulden ligger hos motparten får du ersättning via dennes trafikförsäkring oavsett vilken försäkring du själv har.