Fordonskännedom och manövrering Bromssystem

Bromssystemet

Det är viktigt att se till så att bromssystemet fungerar korrekt. I moderna bilar finns det varningslampor som visar om bromssystemet är ur funktion, men det är också bra att kunna kontrollera bromsarna manuellt.

Hur du kontrollerar bromsar

När du trycker på bromspedalen i en vanlig personbil överförs kraften till bromsarna via bromsvätska. För att kontrollera så bromsarna fungerar gör du såhär:

Tryck ner bromspedalen några gånger och håll den sedan nere hårt i några sekunder när bilen står stilla.

 • Om pedalen stannar halvvägs ner och känns stum är det normalt.
 • Om pedalen sjunker läcker bromsvätskan ut någonstans och då är risken stor att din broms inte kommer fungera.
 • Om pedalen känns fjädrande finns luft i bromssystemet och bromsen kommer fungera sämre.
 • Om bromsen tar långt ner, tyder det att bromsarna är slitna.
 • Håll kvar bromsen och starta bilen. När motorn startar ska bromsservon komma igång och då sjunker pedalen lite. (Om bilen har elektrisk bromsservo sjunker inte bromspedalen)
 • Sedan tar du lite fart och provbromsar. Bara för att bromspedalen känns normal är det inte säkert att bromsarna fungerar.
 • Kontrollera även bromsljus, nivån i bromsvätskebehållaren under motorhuven och titta hur bromsskivor och bromsbelägg ser ut.

Var uppmärksam på hur bromsen fungerar under körning. Om bilen drar snett, ett skrapande ljud hörs, bromspedalen inte känns som vanligt, eller något annat känns fel vid inbromsning, bör du snarast kontrollera vad det beror på.

Tänk på att alltid provbromsa efter att du har tvättat bilen, eftersom blöta bromsar kan fungera sämre. När du provbromsar blir bromsarna varma av friktionen och fukten torkar.

Det är också nyttigt för dina bromsar att få motion ibland. En hård inbromsning slipar bort rost från bromsskivorna. Det är framförallt bromsskivorna bak som brukar rosta eftersom de inte aktiveras så mycket vid lugnare inbromsningar.

Tvåkrets bromssystem

Vanliga personbilar har bromsvätska som överför bromskraften från din fot och ut till hjulen. Detta kallas hydrauliska bromsar. Bilen har två bromskretsar som fungerar oberoende av varandra. Det finns bilar med en krets fram och en bak, men vanligare på nyare bilar är att varje krets sköter båda frambromsarna och ena bakhjulet. Om en läcka skulle uppstå i en av de ledningar som bromsvätskan går genom fortsätter bromsen att fungera på åtminstone några hjul. Men bromsen kommer ta långt ner och du kan behöva pumpa på bromsen några gånger innan det händer någonting.

ABS-bromsar

Om bilen är utrustad med ABS-bromsar får du hjälp att inte låsa däcken vid kraftig inbromsning. Tekniken utvecklades från början under 1950-talet till flygindustrin men har blivit mer eller mindre standard på personbilar sedan mitten av 1990-talet. ABS står för Anti-Blockier-System på tyska eller Anti-lock Braking System på engelska. Fördelen med att inte låsa däcken vid inbromsning är att du behåller förmågan att styra bilen dit du vill. Du kan styra med ratten fram och tillbaka även med låsta framhjul, men däcken glider bara rakt fram. Har din bil inte ABS-bromsar eller om systemet slutar att fungera får du "pump-bromsa" själv, något som övades i tidigare trafikutbildningar. Men det är såklart svårt i en panikbromsning att ha kylan att släppa bromsen för att styra undan för hinder. När du bromsar med ABS aktiverat känner du hur fotbromsen pulserar. Det är meningen och inget som är farligt. Du lär dig mer om detta under Riskutbildning del 2.

Hur ABS-bromsar fungerar

 1. Vid kraftig inbromsning, låser sig hjulen.
 2. ABS-systemet känner att hjulen är låsta.
 3. Systemet släpper automatiskt trycket på bromsarna så att hjulen börjar rulla igen.

Fördelar med ABS-bromsar

 • Minskar risken för sladd under bromsning.
 • Bilen går att styra även vid kraftig inbromsning.

Varningslampan för ABS

Varje gång bilen startas så genomförs en systemkontroll och då lyser varningslampan för ABS på instrumentpanelen (vanligtvis gult eller orange) och den bör slockna efter några sekunder. Om lampan inte släcks innebär det att ABS är inaktiverat på grund av att något är fel.

Parkeringsbroms (handbroms)

Parkeringsbromsen eller handbromsen som den också kallas förhindrar att bilen rullar när den står parkerad. På äldre bilar är det bara bakhjulen som bromsas via en vajer. Nyare bilar har elektrisk handbroms som tar på alla hjul. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är åtdragen.

För att vara extra säker på att bilen inte ska börja rulla när du parkerat kan du förutom att dra åt parkeringsbromsen även lägga i lägga i ettan eller backväxeln på en manuell bil. På en automatväxlad bil låses bilen fast när du tar växelspaken till parkeringsläget, men använd handbromsen också för att vara extra säker. Handbromsen mår också bra av att få användas så den inte börjar kärva. Tänk på att det finns risk för att parkeringsbromsen fryser fast vid minusgrader och fuktigare väder. Kontrollera med jämna mellanrum att parkeringsbromsen fungerar genom försöka köra iväg med den åtdragen. Parkeringsbromsen ska då hålla fast bilen.

Bromsservo (vakuumservo)

Bromsservon hjälper dig att bromsa. Med hjälp av motorn förstärker systemet bromskraften från pedalen till hjulen. Tänk på att bromsservon endast fungerar när motorn är igång. Vid bogsering blir du tvungen att trycka extra hårt på bromspedalen eftersom motorn inte är igång.

Olika typer av bromsar

På den vänstra bilden ser du en skivbroms och på den högra bilden en trumbroms.

Skivbromsar består av ett bromsok med bromsbelägg som pressas mot bromsskivan när du trycker ner bromspedalen. Denna typ av broms har bättre bromsförmåga och används vanligtvis på framhjulen. Skivbromsar börjar alltmer ersätta trumbromsar även bak på bilar eftersom den är mer effektiv.

Trumbromsar består av en rund trumma där bromsbackar pressas ut mot trumman när du trycker ner bromspedalen. Denna typ av broms finns runt om på äldre bilar och används på lite nyare bilar som bakbromsar. Trumbromsar är också mycket vanligt på släpvagnar. En fördel med trumbromsar är att de bättre tål att stå stilla. Skivbromsar rostar snabbare när de inte används. Släpvagnar brukar ju också användas mycket mer sällan än bilar.