Fordonskännedom och manövrering Fordon och hastigheter

Definitionen av begreppet “fordon”

Ett fordon är ett hjälpmedel som som används vid frakt och transport för färd på land. Det finns många olika typer av fordon som exempelvis lastbil, buss, cykel, terrängsläp m.m. Dock innefattar termen inte båtar och flygplan då dessa tillhör en annan typ av kategori enligt den svenska lagen.

Vilka fordon får man köra med ett B-körkort?

Med ett B-körkort får du köra personbilar med upp till åtta passagerare (nio med föraren) under förutsättningen att alla passagerare har bälte och att fordonet är registrerat för åtta passagerare. Du får även köra andra fordon som motorredskap I och II, moped klass I och II, trehjuling och fyrhjulig motorcykel, lätt lastbil, terrängvagn och traktor.

Fordonskategorier

Olika fordon delas in i olika kategorier. Nedan finns exempel på olika fordon och dess kategori.

Olika fordon

Motordrivna fordon

 • Personbilar delas in i kategorierna klass I (vanlig) och klass II (husbilar med mera).
 • Moped delas in i kategorierna klass I (EU-moped) och klass II.
 • Motorcyklar delas in i kategorierna lätt motorcykel och tung motorcykel.
 • Lastbilar delas in i kategorierna lätt lastbil och tung lastbil.
 • Buss delas in i kategorierna lätt buss och tung buss.
 • Traktor delas in i kategorierna klass I (trafik) och klass II (jordbruk).
 • Motorredskap delas in i kategorierna klass I och klass II.
 • Terrängmotorfordon delas in i kategorierna terrängvagn och terrängskoter.

Släpfordon

 • Släpfordon delas in i kategorierna lätt släpfordon och tung släpfordon.

Olika maxhastigheter för olika fordon

Olika fordon har olika maxhastigheter. Olika faktorer som vikt och storlek på fordon påverkar vilken maxhastighet varje fordon får ha. Nedan finns exempel på olika fordon och deras maxhastigheter.

Maxhastighet på 10 km/h

 • Motordrivna fordon eller släpvagnar med hårda hjul.

Maxhastighet på 20 km/h

 • Terrängfordon på allmänna vägar.
 • Motordrivna fordon på band.

Maxhastighet på 25 km/h

 • Moped klass 2.

Maxhastighet på 30 km/h

 • Personbilar med efterfordon.
 • Personbilar som bogserar andra personbilar med lina.
 • “30-mopeder” äldre mopeder som räknas som moped klass 2.
 • “EPA-traktorer” och A-traktorer.

Maxhastighet på 40 km/h

 • Bärgningsbil med påhängd bil.
 • Personbil med obromsad släp där släpets totalvikt överstiger halva personbilens tjänstevikt.

Maxhastighet på 45 km/h

 • “LGF-fordon” som är en förkortning för "långsamtgående fordon". Många "LGF-fordon" har lägre hastighetsbegränsning.
 • Moped klass I även kallade EU-mopeder.

Maxhastighet på 50 km/h

 • Motorredskap klass I.
 • Tunga terrängfordon.

Maxhastighet på 80 km/h

 • Personbil med icke bromsad släpvagn där totalvikten inte överstiger halva personbilens tjänstevikt.
 • Personbil med bromsad släpvagn.
 • Tunga lastbilar.

Maxhastighet på 90 km/h

 • Tunga lastbilar som kör på motortrafikled eller motorväg.
 • Tunga bussar med passagerare som inte har bälte.

Maxhastighet på 100 km/h

 • Tunga bussar med passagerare som har bälte.

Dessa fordon skall följa hastighetsskyltar i trafiken:

 • Motorcyklar.
 • Personbilar med en maximal vikt på 3,5 ton.
 • Lätta lastbilar med en maximal vikt på 3,5 ton.
 • Bussar med en maximal vikt på 3,5 ton.

Ett ton är 1000 kg. Detta innebär alltså att 3,5 ton är 3500 kg.