Fordonskännedom och manövrering Motorrummet

Genom att regelbundet underhålla din bil så kan bränsleförbrukningen minska om alla delar fungerar optimalt. Tänk på att om du har en gammal bil bör du underhålla den oftare än en ny bil. Vi utgår här från bilar med förbränningsmotor som tankas med bensin, diesel eller etanol som än sålänge är vanligast. Elbilar har exempelvis ingen motorolja.

Bilbatteri

Ett bilbatteri behövs framförallt för att starta bilen. När motorn är igång laddas batteriet upp via generatorn för att klara nästa start. Batterier fungerar sämre när det är kallt ute och brukar bli sämre om de laddas ur. Det finns batterier där man behöver kontrollera vätskenivån. Om det är för lite fyller du på med destillerat vatten. De flesta batterier idag är underhållsfria och behöver inte sådana kontroller.

Säkringar

Säkringar fungerar som skydd och förhindrar eldsvåda om någonting i elsystemet kortsluts eller överansträngs. Skulle exempelvis elhissarna till sidorutorna sluta att fungera kan du se vilken säkring som är kopplad till dessa i bilens instruktionsbok. Det kan vara så att du försökt ta ner rutan när den är fastfrusen på vintern. Istället för att elmotorn ska jobba ihjäl sig löser säkringen ut. Om en elektrisk funktion plötsligt slutar fungera är det ofta en säkring som gått sönder. Ersätt den trasiga med en ny, och skulle säkringen gå sönder igen får man undersöka vad som gör att säkringen löser ut. Säkringsboxarna sitter oftast i motorrummet och under instrumentbrädan inne i bilen. De kan också sitta på flera ställen.

Kylare

När motorn i fordonet arbetar blir den varm. Blir motorn för varm kan den ta skada och därför är förbränningsmotorer normalt sett utrustade med kylare som gör så att motorn inte överskrider en viss temperatur. En kylare kräver oftast inget underhåll men kontrollera kylarvätskans nivå regelbundet. Vissa biltillverkare rekomenderar att man ska byta kylarvätskan var tredje eller var femte år exempelvis. Vätskan i kylaren består av hälften glykol och hälften vatten. Glykol förhindrar rostbildning, smörjer vattenpumpen, sänker fryspunkten och höjer kokpunkten. Glykolen som säljs i Sverige har lite olika egenskaper och därför har tillverkarna valt att ge dem olika färger. Om du fyller på kylarvätska är det bra att ta samma färg som fanns i från början, annars kan egenskaperna försämras.

Motorolja

Det som håller motorn smord, ren och rostfri invändigt är motoroljan. Kontrollera regelbundet att bilen har tillräckligt med olja genom att använda oljestickan. Först drar du ut oljestickan och torkar av den. Därefter sätter du tillbaka stickan hela vägen ner. När du slutligen drar upp den igen kan du läsa av nivån längst ner på stickan. En del bilar har ingen oljesticka och då läser du av oljenivån i instrumenteringen.

Märker du att oljenivån blivit lägre sen förra kontrollen kan det bero på att motorn läcker olja. Leta efter olja på motorns undersida och på marken under bilen. Det kan också vara så att det läcker olja inne i motorn och då förbränns den tillsammans med bränslet. Man säger att bilen drar olja och det kan bero på att motorn är sliten. Drar motorn lite olja under lång tid är det normalt. Skulle oljelampan lysa på instrumentpanelen är oljetrycket för lågt. Stäng av motorn och kontrollerar oljenivån. Ofta blir oljetrycket lågt om det är för lite olja i motorn, så det är bra att ha lite olja med sig i bilen. Lågt oljetryck kan också bero på att oljan inte pumpas runt ordentligt och då måste felet åtgärdas innan du kan köra igen. Motorn kan gå sönder helt annars.

Oljan ska bytas enligt vissa intervaller efter vad tillverkaren rekommenderar. Om du vill att din motor ska hålla länge så är byte av olja en av de absolut viktigaste sakerna du ska göra.

Spolarvätska

Spolarvätska används för att hålla bilens rutor och strålkastare rena. I bilens spolarvätskebehållare som finns under motorhuven kan du fylla på spolarvätska. Det finns både färdigblandad och koncentrerad spolarvätska. Du blandar med vanligt vatten. Spolarvätskan är både rengörande och har frysskyddande egenskaper.

Starthjälp med startkablar

Steg 1 - Fäst pluskabeln (röd) till pluspolen på batteriet som är urladdat.

Steg 2 - Anslut den andra änden av pluskabeln till pluspolen på bilen som ska ge kraft.

Steg 3 - Anslut den ena änden av minuskabeln (svart) till minuspolen på bilen med fungerande batteri.

Steg 4 - Hitta en kraftig omålad del av metall i motorrummet på bilen med urladdat batteri. Se till att metallen är en bit ifrån batteriet och rörliga delar. Fäst den andra ändan av minuskabeln till metallbiten.

Steg 5 - Se till att det inte finns någon som står i närheten eller rör batteriet, kablar eller bilarna.

Steg 6 - Starta motorn på bilen med fungerande batteri.

Steg 7 - Starta motorn i bilen med dåligt batteri.

Steg 8 - Ta bort startkablarna i omvänd ordning.

En del bilar har inte batteriet under motorhuven, Men det brukar oftast finnas plus- och minuspoler där. Läs i bilens instruktionsbok var de sitter och hur du ska göra.

Den röda är pluskabeln och den svarta är minuskabeln