Fordonskännedom och manövrering Säkerhetskontroller

Alla bilar går sönder till slut och delar slits ut och behöver bytas. Det är givetvis bra att du lär dig lite om hur bilen fungerar så du själv kan upptäcka trafikfarliga fel i tid. Ditt körprov börjar med att du får göra en säkerhetskontroll på bilen. Du ska då kontrollera att bilen är trafiksäker och fungerar som den ska.

Inre säkerhetskontroll

 1. Inta rätt körställning, kontrollera att dörrarna är stängda och att du ser bra i sidospeglarna och backspegeln. Du sitter bra när du avspännt kan nå pedaler, ratt och reglage. Kontrollera också så att bilbältet fungerar genom att rycka i bältet och se att spärren slår till. Bältet ska sitta nära kroppen så att du fångas upp direkt vid en krock.
 2. Kontrollera till en början bilens inre varningssystem genom att dra på tändningen på bilen och se att alla kontrollampor i instrumentpanelen tänds upp under en kortare stund och sen slocknar, det betyder att allt är bra. Bilen själv känner av alla de system som visas i instrumentpanelen och när de slocknar är det ok. Det finns några kontrollampor som slocknar först efter att du startar bilen helt och inte bara genom att sätta på tändningen. Sedan kan du kontrollera de yttre varningssystemen så som att du kan varna andra i trafiken genom att tuta eller blinka med helljuset. Även bromsljuset varnar bakomvarande för att du sänker farten eller att du står stilla. Kontrollera också så att varningsblinkers fungerar och att det finns en varningstriangel i bilen. Till sist startar du bilen och då ska alla varningslampor slockna på instrumentpanelen, även de som inte slocknade när du satte igång tändningen i början.
 3. Därefter provar du att vindrutetorkare och spolare fungerar. Testa också vindrutetorkarens olika hastigheter.
 4. Bilens ventilation behöver du också kontrollera. En varm dag vill du såklart kunna kyla ner bilen och om rutorna skulle imma igen behöver fläkten och bakrutans defroster fungera. Ofta finns det en knapp till bakrutans defroster och en annan knapp som gör så fläkten blåser fullt på rutorna. Fläkten ger i så fall varm luft och även ac slår igång automatiskt. Ac ger torr luft vilket är effektivt mot imman. Finns inte den automatiska funktionen behöver du själv kunna ställa in varm luft till rutorna och få igång bilens ac.
 5. Kontrollera färdbromsen genom att trycka ner bromspedalen hårt mot botten. Pedalen ska inte gå ned hela vägen till botten, och inte heller kännas mjuk. Sjunker bromspedalen mot golvet finns det ett läckage i bromsystemet och då finns risk att bromsen inte fungerar alls. Känns pedalen mjuk och lite fjädrande finns antagligen luft i bromssystemet och bromsen kommer fungera sämre. Pumpa några gånger på bromspedalen för att bygga ett tryck och sedan startar du bilen. Om du känner att bromspedalen sjunker något så tyder det på att bromsservon fungerar. Om bilen har elektrisk bromsservo sjunker inte bromspedalen. Sedan rullar du en liten bit och bromsar till. Då ska bilen stanna direkt.
 6. Styrservon kontrollerar du genom att styra ratten åt något håll när motorn är avstängd. Det kommer då vara tungt att styra. Fortsätt att styra åt något håll samtidigt som du startar bilen. Styrservon ska komma igång när motorn startas. Ratten ska bli lätt att styra.
 7. Slutligen kontrollerar du så att parkeringsbromsen/handbromsen fungerar. Dra åt parkeringsbromsen och kör sedan försiktigt framåt eller bakåt. Parkeringsbromsen ska då hålla fast bilen om den fungerar.

Yttre säkerhetskontroll

 1. Bilens däck är en mycket viktig sak att hålla koll på eftersom de påverkar bilens beteende på vägen. Se till så att däcken har tillräckligt mönsterdjup och rätt lufttryck. Leta också efter skador och se så att alla hjulbultar sitter kvar.
 2. För att kontrollera belysningen på bilen behöver du först slå på tändningen. Sätt igång bilens helljus, blinkers åt ena hållet, dimljus och backljus. Gå ett varv och se så allt fungerar. När du är bakom bilen ber du förarprövaren att bromsa så du kan se att bromsljuset fungerar. Sedan sätter du dig i bilen och slår på halvljus och andra blinkersen. Stäng också av dimljus och lägg ur backväxeln. Gå ett till varv och kolla dels halvljus och blinkers men även bilens parkeringsljus. Parkeringsljuset lyser tillsammans med både hel och halvljus, men är lättare att se fram ihop med halvljuset. Baktill är det ingen skillnad. Parkeringljus kallas också ibland för positionsljus. När du går runt bilen andra gången ska också dimljus och backljus ha slocknat.

Motorrummet

I motorrummet kontrollerar du motorns vätskor och att batteriet sitter fast ordentligt. Här finns även normalt sett en del av bilens säkringar. För att öppna motorhuven drar du vanligtvis i en spak inne i bilen och öppnar en spärr framtill under huven. När du har öppnat motorhuven ska du veta hur du kontrollerar och fyller på de olika vätskorna i behållarna. Hur vätskebehållarna sitter varierar beroende på bilmodell, men symbolerna som visar vad som finns i är liknande.

 1. Kontroll av motoroljan gör du genom att först dra ut oljestickan och sedan torka av den. Sätt därefter tillbaka stickan ända ner och dra upp den igen. Då kan du läsa av oljenivån längst ner och se om den ligger mellan min och max. Vissa bilar har ingen oljesticka. Då läser man av nivån under någon meny i intrumenteringen inne i bilen.
 2. Kontrollera nivån i behållarna för kylarvätska, bromsvätska och spolarvätska. Se till att vätskan är över min-markeringen och att vätskan inte överskrider texten “max”. Äldre bilar har också en vätska för bilens styrservo, men på nyare bilar finns det en elmotor som gör det lättare att styra.
 3. Se efter om det finns något läckage i motorrummet och att batteriet sitter fast.

Det spelar ingen roll i vilken ordning du gör kontrollerna under motorhuven. För att få rättvisa värden ska du kontrollera oljenivån och kylarvätskan när motorn är kall, men när provet börjar har ju bilen ofta nyss använts. Det viktiga är att du visar att du vet hur man gör. På provet kan det vara så att förarprövaren bara ber dig att kontrollera någon av vätskorna.