Facebook pixel

Fordonskännedom Bilens belysning

Bilen har olika typer av belysningar som används beroende på vilka förhållanden du kör i. Enligt svensk lag finns det vissa ljuskombinationer på bilen du får och inte får använda på vägarna. Det är ju inte bra att använda för stark belysning som bländar dina medtrafikanter, och är din belysning för svag kan du se och synas för dåligt. Nedan finner du information om detta.

Fungerande ljus är ett måste

Till att börja med måste bilen ha fungerande ljus. Anledningarna till detta är:

  1. Funktionalitet: visa att bilens belysning faktiskt fungerar
  2. Säkerhet: för att lättare se och synas
  3. Glömskhet: eliminera risken för att glömma sätta på belysning
  4. Bedömning: eliminera risken för felbedömning vid skymning och dimma.

Sammanfattningsvis: Se till så att bilens belysning fungerar, att du vet hur du ändrar mellan olika belysningar och när de ska användas.

Förbjudna ljuskombinationer

Den vanligaste belysningen du kör med är halvljuset. För att undvika risken att blända andra trafikanter får du inte kombinera halvljuset med varselljus, dimljus eller extraljus. Att kombinera dimljus och varselljus är heller inte tillåtet.

Dimljus

Bilen har en belysnings som heter ”dimljus”. Precis som det låter så är den användbar när det är dimma men dimljus fram får även, i kombination med parkeringsljus, användas istället för halvljus när det är ljust. Dimljus är starkt nog för att ersätta halvljus på dagen. Dimljus fram är svagare än halvljuset och är därför ofta bättre att använda i tät dimma. Halvljuset kan lysa upp dimman så det blir som en vit vägg framför bilen.

Dimbakljus

Du har även dimljus bak bilen som heter ”dimbakljus”. Dimbakljusen är kraftiga röda lampor som underlättar för trafiken bakom dig att upptäcka dig på vägen i dimma. De är också bra att använda om det snöar eller regnar mycket. Om dimbakljuset används i klart väder finns risk att du bländar trafiken bakom dig.

Varselljus

Varselljus har ett svagare sken än halvljuset och kan användas istället för halvljuset under ljusa förhållanden. Dock är det förbjudet att ha på varselljus samtidigt som halvljus och dimljus. Varselljusets syfte är att få bilen att synas.

I vanliga fall har varselljuset ett vitt sken. Extramonterade varselljus kan dock avge ett gult sken fram på fordonet.

Parkeringsljus

När du parkerar eller stannar bilen vid sämre sikt använder du parkeringsljuset för att uppmärksamma andra trafikanter. Detta ljus får du ha på när som helst och får kombineras med andra belysningar. Parkeringsljuset är extremt batterisnålt och brukar hålla i flera timmar utan att batteriet tar slut. Det kan ju vara så att bilen går sönder i mörker och du tvingas göra en ofrivillig parkering där du står illa till. I en sådan situation är det viktigt att bilen syns och inte blir påkörd.

Extraljus

Är precis det som det låter. Det är en extramonterad belysning för att förstärka helljusbelysningen. Extraljus får inte kombineras med halvljus. Det finns två varianter av extraljus:

  1. Kurvljus: närmre och bredare belysning
  2. Fjärrljus: längre och smalare belysning.

När du monterar extraljus så fundera på bilens svagheter. På vilket sätt är det viktigast att stärka upp det befintliga helljuset på just din bil?

Blinkers

Blinkers är till för att visa vad du tänker göra. Du är skyldig att blinka eller ge tecken som man också säger när du:

Ska lämna vägkanten Ska svänga i en korsning eller ut ur en cirkulationsplats Byta körfält eller annars flytta bilen märkbart i sidled på vägen Vända

Du måste inte blinka när du stannar eftersom det finns risk att andra kan tro att du ska svänga om du har en korsning eller infart i närheten. Finns ingen korsning eller infart i närheten kan det vara förtydligande att blinka sig in till kanten för att stanna.

Tänk på att först se dig för innan du blinkar, så att det är fritt att göra den manöver du tänkt.

Varningsblinkers

Vid olyckor eller om bilen går sönder och du tvingas stanna på en plats där du kan utgöra fara eller hinder för övrig trafik använder du varningsblinkers. Du talar då om för andra trafikanter att du verkligen behöver stanna där du är. När du sätter igång varningsblinkers blinkar alla din körrikningsvisare samtidigt och du kan höra samma ticknade ljud som vid vanlig blinkers. Du kan även använda varingsblinkers vid bogsering eftersom du då ofta kör mycket långsammare än trafikrytmen (max 30 km/h). Tänk då på att bara ha varningsblinkers på det fordon som blir bogserat, så det fordon som bogserar kan ge tecken om vart ni ska. Om du underlättat för någon att köra om dig kan det vara så att du personen tackar med en varningsblink eller två.

Automatiska belysningar

Slutligen har bilen några belysningar som automatiskt tänds beroende på vad du gör med bilen just då.

  • Bakljus: röda lampor baktill på bilen som gör så bilen syns. Dessa tjänstgör också som parkeringsljus bakåt och kallas även för positionsljus.
  • Bromsljus: när du trycker ned bromspedalen tänds de starka röda bromsljusen.
  • Backljus: när du lägger i “backen" tänds vitt ljus baktill som dels signalerar att du tänker backa, men också lyser upp bakom dig när du ska backa i mörker .
  • Skyltlykta: så fort du sätter på bilen så tänds skyltlyktan för att lysa upp registreringsskylten.