Facebook pixel

Fordonskännedom Bilförsäkring

Du kan försäkra din bil i tre olika nivåer, nämligen trafikförsäkring, halvförsäkring (delkasko) samt helförsäkring (vagnskada). Tänk på att jämföra vad det är som ingår i varje nivå av bilförsäkring då olika försäkringsbolag erbjuder olika skydd.

Var noga med att läsa igenom villkoren när du ska teckna försäkring. Olika försäkringsbolag har olika villkor och det är värt att jämföra vad som passar bäst för dig och din bil. Tänk också på att fylla i rätt årlig körsträcka. Skulle du ange att du kör 1000 mil per år, och så händer en olycka när du kört 2000 mil under året kan du få problem.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är en bilförsäkring som du måste ha enligt lag. Denna försäkring ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående, samt skador på motpartens fordon. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt fordon eller egendom i ditt eget fordon. Allt detta förutsatt att försäkringsbolagen finner att olyckan varit ditt fel. Döms det att skulden ligger hos motparten får du ersättning via dennes trafikförsäkring.

Halvförsäkring (delkasko)

Om du väljer att halvförsäkra din bil får du utöver det du får i trafikförsäkringen ersättning för exempelvis stöld av ditt fordon, om det skulle brandskadas, eller att du får stenskott och behöver byta eller laga rutan. Du kan också få hjälp med bärgning av bilen till verkstaden om bilen har varit med om en trafikolycka, stöld eller driftstopp. Utöver detta kan du få ersättning om du hamnar i en rättstvist eller krävs på skadestånd vid exempelvis försäljning av bilen.

Helförsäkring (vagnskada)

Om du väljer att helförsäkra din bil får du utöver det du får i trafikförsäkringen och halvförsäkringen ersättning för vagnskador (yttre skador) på bilen, exempelvis om bilen varit med om en trafikolycka, blivit utsatts för skadegörelse eller någon annan olyckshändelse. Här får du ersättning även om olyckan varit ditt fel.

Skadan som syns på bilden täcks av en helförsäkring eftersom det är en yttre skada (vagnskada).

Tilläggsförsäkringar

Utöver dessa tre olika bilförsäkringsnivåer är det även möjligt att välja till olika tilläggsförsäkringar. De vanliga tilläggsförsäkringarna man brukar lägga till är exempelvis hyrbil vilket innebär att du får tillgång till en hyrbil om din egen bil måste in på verkstad samt vägassistans om din bil exempelvis vägrar att starta.

De flesta försäkringsbolag brukar erbjuda trafikförsäkringspremier om du inte orsakar någon trafikolycka under en längre period.

Regressrätt

Regressrätt innebär att ett försäkringsbolag kan kräva tillbaka pengar från dig om du har blir straffad för rattfylleri eller vårdslöshet i trafiken.