Facebook pixel

Fordonskännedom Bilförsäkring

En bilförsäkring delas upp i tre olika nivåer, nämligen trafikförsäkring, halvförsäkring (delkasko) samt helförsäkring (vagnskada). Tänk på att jämföra vad det är som ingår i varje nivå av bilförsäkring då olika försäkringsbolag erbjuder olika skydd.

Var noga med att läsa igenom alla villkor som finns angivna på pappret eller hemsidan där du ansöker om din försäkring. Att missa något eller fylla i felaktigt kan göra att du missar vissa typer av försäkringar eller liknande som i sin tur gör att du kanske bara försäkrar din bil till viss del.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är en bilförsäkring som du måste ha enligt lag. Denna typ av försäkring ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Trafikförsäkringen ersätter dock inte för varken skador eller egendom i ditt eget fordon.

Halvförsäkring (delkasko)

Om du väljer att halvförsäkra din bil får du utöver det du får i trafikförsäkringen ersättning för exempelvis stöld och stenskott. Du kan också få hjälp med bärgning av bilen till verkstaden om bilen har varit med om en trafikolycka, stöld eller driftstopp. Utöver detta kan du få ersättning om du hamnar i en rättstvist eller krävs på skadestånd vid exempelvis försäljning av bilen.

Helförsäkring (vagnskada)

Om du väljer att helförsäkra din bil får du utöver det du får i trafikförsäkringen och halvförsäkringen ersättning för vagnskador (yttre skador) på bilen, exempelvis om bilen varit med om en trafikolycka, blivit utsatt för skadegörelse eller någon annan olyckshändelse.

Skadan som syns på bilden täcks av en helförsäkring eftersom det är en yttre skada (vagnskada).

Tilläggsförsäkringar

Utöver dessa tre olika bilförsäkringsnivåer är det även möjligt att välja till olika tilläggsförsäkringar. De vanliga tilläggsförsäkringarna man brukar lägga till är exempelvis hyrbil vilket innebär att du får tillgång till en hyrbil om din egen bil måste in på verkstad samt vägassistans om din bil exempelvis vägrar att starta.

De flesta försäkringsbolag brukar erbjuda trafikförsäkringspremier om du inte orsakar någon trafikolycka under en längre period.

Regressrätt

Regressrätt innebär att ett försäkringsbolag kan kräva tillbaka pengar från dig om du har blir straffad för rattfylleri eller vårdslöshet i trafiken.