Facebook pixel

Fordonskännedom Bromssystem

Bromssystemet

Det är såklart viktigt att se till så att bromssystemet fungerar korrekt. I moderna bilar finns det varningslampor som visar dig om bromssystemet är ur funktion, men det allra säkraste är att kontrollera bromsarna manuellt.

Hur du kontrollerar bromsar

När du trycker på bromspedalen i en vanlig personbil överförs kraften till bromsarna via bromsvätska. För att kontrollera så bromsarna fungerar gör du såhär:

Tryck ner bromspedalen några gånger och håll den sedan nere hårt i cirka 20 sekunder när bilen står stilla.

 • Om pedalen stannar halvvägs ner och känns stum är det normalt.
 • Om pedalen sjunker läcker bromsvätskan ut någonstans och då är risken stor att din broms inte kommer fungera.
 • Om pedalen känns fjädrande finns luft i bromssystemet och bromsen kommer fungera sämre.
 • Om bromsen tar långt ner, tyder det att bromsarna är slitna.
 • Sedan tar du lite fart och provbromsar. Bara för att bromspedalen känns normal är det inte säkert att bromsarna fungerar.
 • Kontrollera även bromsljus, nivån i bromsvätskebehållaren under motorhuven och titta hur bromsskivor och bromsbelägg ser ut.

Var uppmärksam på hur bromsen fungerar under körning. Om bilen drar snett, ett skrapande ljud hörs, bromspedalen inte känns som vanligt, eller något annat känns fel vid inbromsning, bör du snarast kontrollera vad det beror på.

Tänk på att alltid provbromsa efter att du har tvättat bilen, eftersom det kan finnas fukt kvar på bromsarna efter tvätten och det kan påverka bromsarna negativt. När du provbromsar blir bromsarna varma av friktionen och fukten torkar.

Det är också nyttigt för dina bromsar att få motion ibland. En hård inbromsning slipar bort rost från bromsskivorna. Det är framförallt bakbromsarnas skivor som brukar rosta eftersom de inte aktiveras så mycket vid lugnare inbromsningar.

Tvåkrets bromssystem

Vanliga personbilar har som sagt bromsvätska som överför bromskraften från din fot och ut till hjulen. Detta kallas hydrauliska bromsar. Bilen har två bromskretsar som fungerar oberoende av varandra. Det finns bilar med en krets fram och en bak, men vanligare på nyare bilar är att varje krets sköter båda frambromsarna och ena bakhjulet. Om en läcka skulle uppstå i en av de ledningar som bromsvätskan går genom fortsätter bromsen att fungera på åtminstone några hjul. Men bromsen kommer ta långt ner och du kan behöva pumpa på bromsen några gånger innan det händer någonting.

ABS-bromsar

Om bilen är utrustad med ABS-bromsar får du hjälp att inte låsa däcken vid kraftig inbromsning. Tekniken utvecklades från början under !950-talet till flygindustrin men har blivit mer eller mindre standard på personbilar sedan mitten av !990-talet. Fördelen med att inte låsa däcken vid inbromsning är att du behåller förmågan att styra bilen dit du vill. Du kan styra med ratten fram och tillbaka även med låsta framhjul, men däcken glider bara rakt fram. Har din bil inte ABS-bromsar eller om systemet slutar att fungera får du "pump-bromsa" själv, något som övades i tidigare trafikutbildningar. Men det är såklart svårt i en panikbromsning att ha kylan att släppa bromsen för att styra undan för hinder. När du bromsar med ABS aktiverat känner du hur fotbromsen pulserar. Det är meningen och inget som är farligt. Du lär dig mer om detta på Risk 2:an.

Hur ABS-bromsar fungerar

 1. Vid kraftig inbromsning, låser sig hjulen.
 2. ABS-systemet känner direkt att hjulen är låsta.
 3. Systemet släpper automatiskt trycket på bromsarna så att hjulen börjar rulla igen.

Fördelar med ABS-bromsar

 • Minskar risken för sladd under bromsning.
 • Bilen går att styra även vid kraftig inbromsning.

Parkeringsbroms (handbroms)

Parkeringsbromsen, även kallad handbroms, är ett bromssystem som används för att förhindra bilen från att rulla när den står parkerad. På äldre bilar är det bara bakhjulen som bromsas via en vajer. Nyare bilar har elektrisk handbroms som tar på alla hjul. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är åtdragen.

För att vara extra säker på att bilen inte ska börja rulla när parkerat kan du förutom att dra åt parkeringsbromsen även lägga i lägga i ettan eller backväxeln på en manuell bil. På en automatväxlad bil låses bilen fast när du tar växelspaken till parkeringsläget, men använd handbromsen också för att vara extra säker. Handbromsen mår också bra av att få användas så den inte börjar kärva. Tänk på att det finns risk för att parkeringsbromsen fryser fast vid minusgrader och fuktigare väder oc kontrollera med jämna mellanrum att parkeringsbromsen fungerar genom att dra åt den och sedan försöka köra iväg.

Bromsservo (vakuumservo)

Bromsservon hjälper dig att bromsa. Med hjälp av motorn förstärker systemet bromskraften från pedalen till hjulen. Tänk på att bromsservon endast fungerar när motorn är igång. Vid bogsering blir du tvungen att trycka extra hårt på bromspedalen eftersom motorn inte är igång.

Hur du kontrollerar bromsservon

 1. Pumpa på bromspedalen ett par gånger när bilen inte är igång.
 2. Håll bromspedalen nedtryckt och starta bilen.
 3. Servon fungerar som den ska om pedalen sjunker något samtidigt som motorn går igång.

Olika typer av bromsar

Trumbromsar består av en rund trumma där bromsbackar pressas mot trumman när du trycker ner bromspedalen. Denna typ av broms finns runt om på äldre bilar och används på lite nyare bilar som bakbromsar. Trumbromsar och också mycket vanligt på släpvagnar. En fördel med trumbromsar är att de tål att stå stilla bättre än skivbromsar som lättare rostar ihop. Släpvagnar brukar ju också användas mycket mer sällan än bilarna.

Skivbromsar består av ett bromsok med bromsbelägg som pressas mot skivan när du trycker ner bromspedalen. Denna typ av broms har bättre bromsförmåga och används vanligtvis på framhjulen. Skivbromsar börjar alltmer ersätta trumbromsar även bak på bilar eftersom den är mer effektiv.

Hydrauliska bromsar fungerar med hjälp av en hydraulisk pump som oftast drivs med hjälp av kraft från bilens motor.