Facebook pixel

Fordonskännedom Längd och bredd

Det finns regler du som förare måste följa när du lastar din bil. Det gäller att placera sin last rätt så den inte skymmer din sikt, eller kan skada dig eller andra i trafiken.

Allmänna lastregler om bilen:

 • Lasten får inte släpa efter fordonet.
 • Förankringsband får inte hänga löst.
 • Lasten får inte orsaka dammbildning.
 • Lasten får inte skapa onödigt buller.
 • Lasten får inte skymma fordonets belysning eller registreringsskylten.
 • I bilens registreringsbevis finns information om bilens högsta tillåtna last.

Utskjutande last #1

Detta exempel visar hur du på ett korrekt sätt placerar lasten, lasten överskrider inte 260 cm och skjuter heller inte mer än 20 cm åt sidorna.

Utskjutande last #2

Detta exempel visar hur du på ett felaktigt sätt placerar lasten, lasten överskrider inte 260 cm men skjuter ut 40 cm på ena sidan och inget på andra, vilket är otillåtet. Lasten får högst skjuta ut 20 cm på vardera sida.

Fordonets bredd

 • Fordonets bredd med last inräknad får högst vara 260 centimeter bred.
 • Lasten får högst skjuta ut 20 centimeter åt sidorna.

Dessa regler gäller när du kör på allmän väg. Det finns dock fordon som är bredare än 260 cm, exempelvis jordbruksredskap och då gäller andra regler. Det finns även andra regler om du kör på enskild väg och i terräng.

Fordon som är bredare än 260 cm får inte köras på vanliga allmänna vägar.

Fordonets längd

Allmänna regler för bilens längd:

 • Fordonets totala längd får inte överstiga 24 meter. Om vissa speciella krav är uppfyllda får den totala längden vara 25,25 meter.
 • All last som skjuter ut mer än 1 meter bakåt måste märkas ut. All last som sticker ut framåt måste märkas ut.

Om lasten sticker ut mer än 1 meter bakåt eller om lasten sticker ut framför bilen i dagsljus, måste du markera lasten med en rödgul flagga eller något liknade i tydliga färger, exempelvis en plastpåse. I mörker eller i dåliga väderförhållande behöver du markera lasten med en vit lykta och vita reflexer framtill, samt med röd lykta och röda reflexer baktill.

Markering av släpvagn

Baktill ska det finnas:

 • Bakljus
 • Bromsljus
 • Blinkers
 • Röda triangelformade reflexer
 • Skyltlykta som lyser upp registreringsnumret.

Framtill ska det finnas:

 • Vita reflexer
 • Om släpet är bredare än 160 cm ska den även vara utrustad med vita positionslampor.

På sidorna ska det finnas:

 • Orangea reflexer
 • Orangea lyktor.