Facebook pixel

Fordonskännedom Motorrummet

Det är bra att kunna utföra enklare service av din egen bil för att spara pengar. Genom att regelbundet underhålla din bil så kan bränsleförbrukningen minska om alla delar fungerar optimalt. Tänk på att om du har en gammal bil bör du underhålla den oftare än en ny bil.

Bilbatteri

Ett bilbatteri är en energikälla där strömmen lagras på fordonet. Det som genererar elektricitet är fordonets generator genom den rörelseenergin som fordonet skapar. Medan bilen rullar skapar du elektricitet åt din egen bil. Batteriet har dock en bestämd livslängd vilket gör att det förr eller senare måste bytas ut. Ett gammalt batteri måste kontrolleras med jämna mellanrum genom att se till att vätskenivån ligger på det normala. Om det är för lite fyller du på med destillerat vatten. Moderna batterier behöver dock inte sådana kontroller.

Säkringar

Säkringar fungerar som skydd och förhindrar eldsvåda om någonting i elektroniksystemet kortsluts. Om en säkring slutar att fungera bör du läsa bilens instruktionsbok för att se hur du ska gå tillväga för att byta ut den. Säkringsboxen sitter oftast i motorrummet eller under instrumentbrädan inne i bilen. Om det är en elektronisk del i bilen som plötsligt inte fungerar så kan det bero på att en av fordonets säkringen har gått sönder. Ersätt den trasiga med en ny, och skulle säkringen gå sönder igen är det en annan faktor som orsakar felet.

Kylare

När motorn i fordonet arbetar blir det givetvis varmt. Men blir det för varmt kan det skada fordonet och därför måste fordonet ha en funktion som kyler motorn för att hålla den i en viss temperatur. Det gör fordonets kylare. En kylare kräver inget underhåll utan behöver endast kontrolleras regelbundet för att se till att vätskenivåerna är korrekta. Vätskan i kylaren består av hälften glykol som motverkar rostbildning och hälften avsaltat vatten.

Motorolja

Det som håller motorn smord och ren är motoroljan. Kontrollera ofta och regelbundet att bilen har tillräckligt med olja genom att använda oljestickan. Dra ut stickan, torka rent den, stoppa ner den igen och slutligen dra upp den igen. På det sättet ser du om du om du har tillräcklig eller för lite motorolja. Har du för lite så fyll genast på. Skulle oljelampan lysa i instrumentpanelen måste du stänga av motorn och fylla på så snabbt som möjligt. Annars tar motorn skada.

Spolarvätska

Spolarvätska används för att hålla bilens rutor rena och säkerställa sikten vid körning. I nyare bilar används spolarvätskan även för att rena bilens strålkastare. I bilens spolarvätskebehållare som finns under motorhuven kan du fylla på och kontrollera spolarvätska.

Starthjälp med startkablar

  1. Börja med att koppla startkabeln så att den sitter på pluspolen på båda bilarnas batteri. Sätt först dit kabeln på den bil som har ett fungerande batteri.
  2. Koppla på minuspolen på det fungerande batteriet och sätt den andra minuspolen i karossen på bilen som behöver starthjälp.
  3. Starta motorn på bilen med fungerande batteri. Låt bilen gå på tomgång några minuter så att den andra bilens batteri laddas upp.
  4. Starta bilen som har urladdat batteri.
  5. När du tar bort kablarna ska du börja att ta bort minuspolen som sitter på karossen på den bil som behövde starthjälp. Sedan kabeln som sitter på minuspolen på den andra bilen.

Sköt om din bil genom att ha regelbunden kontroll på alla dessa delar. Ju bättre koll du har och ju bättre du underhåller bilen desto längre håller den. Batteri, motor och andra system i bilen är inte billiga att köpa på nytt. Tänk att för varje gång du kontrollerar och underhåller dessa sparar du pengar. En motor är billigare än två motorer.