Facebook pixel

Fordonskännedom Motorrummet

Det är bra att kunna utföra enklare service av din egen bil för att spara pengar. Genom att regelbundet underhålla din bil så kan bränsleförbrukningen minska om alla delar fungerar optimalt. Tänk på att om du har en gammal bil bör du underhålla den oftare än en ny bil. Vi utgår här från bilar med förbränningsmotor som tankas med bensin, diesel eller etanol som än sålänge är vanligast. Elbilar har exempelvis ingen motorolja.

Bilbatteri

Ett bilbatteri behövs framförallt för att starta bilen. När motorn är igång laddas batteriet upp via generatorn för att klara nästa start. Batterier fungerar sämre när det är kallt ute och brukar bli sämre om de laddas ur. Det finns batterier där man behöver kontrollera vätskenivån. Om det är för lite fyller du på med destillerat vatten. De flesta batterier idag är underhållsfria och behöver inte sådana kontroller.

Säkringar

Säkringar fungerar som skydd och förhindrar eldsvåda om någonting i elektroniksystemet kortsluts eller överansträngs. Skulle exempelvis elhissarna till sidorutorna sluta att fungera bör du läsa i bilens instruktionsbok och se vilken säkring som är kopplad till dessa. Det kan vara så att du försökt ta ner rutan när den är fastfrusen på vintern. Istället för att elmotorn ska jobba ihjäl sig löser säkringen ut. Om en elekrisk funktion plötsligt slutar fungera är det ofta en säkring som gått sönder. Ersätt den trasiga med en ny, och skulle säkringen gå sönder igen får man undersöka vad som gör att säkringen löser ut. Säkringsboxarna sitter oftast i motorrummet och under instrumentbrädan inne i bilen. De kan också sitta på flera ställen.

Kylare

När motorn i fordonet arbetar blir den varm. Blir motorn för varm kan den ta skada och därför är förbränningsmotorer normalt sett utrustade med kylare som gör så att motorn inte överskrider en viss temperatur. En kylare kräver oftast inget underhåll men kontrollera kylarvätskans nivå regelbundet. Vissa biltillverkare rekomenderar att man ska byta kylarvätskan var tredje eller var femte år exempelvis. Vätskan i kylaren består av hälften glykol och hälften avsaltat vatten. Glykol förhindrar rostbildning, smörjer vattenpumpen, sänker fryspunkten och höjer kokpunkten. Glykolen som säljs i Sverige har lite olika egenskaper och därför har tillverkarna valt att ge dem olika färger. Om du fyller på kylarvätska är det bra att ta samma färg som fanns i från början, annars kan egenskaperna försämras.

Motorolja

Det som håller motorn smord, ren och rostfri invändigt är motoroljan. Kontrollera ofta och regelbundet att bilen har tillräckligt med olja genom att använda oljestickan. Först drar du ut oljestickan och torkar av den. Därefter sätter du tillbaka stickan hela vägen ner. När du slutligen drar upp den igen kan du läsa av nivån längst ner på stickan. Har du för lite så fyll genast på. Skulle oljelampan lysa i instrumentpanelen måste du stänga av motorn och fylla på innan du kör vidare. Annars kan motorn ta skada. Det är alltså smart att ha lite olja med i bilen. Oljan ska bytas enligt vissa intervaller efter vad tillverkaren rekomenderar. Om du vill att din motor ska hålla länge så är byte av olja en av de absolut viktigaste sakerna du ska göra.

Spolarvätska

Spolarvätska används för att hålla bilens rutor rena. I nyare bilar används spolarvätskan även för att rena bilens strålkastare. I bilens spolarvätskebehållare som finns under motorhuven kan du fylla på spolarvätska. Det finns både färdigblandad och koncentrerad spolarvätska. Du blandar med vanligt vatten. Spolarvätskan är både rengörande och har frysskyddande egenskaper.

Starthjälp med startkablar

  1. Börja med att koppla ena startkabeln så att den sitter på pluspolen på båda bilarnas batteri.
  2. Koppla den andra startkabeln till minuspolen på det fungerande batteriet och sätt den andra änden i minuspolen i karossen på bilen som behöver starthjälp.
  3. Starta motorn på bilen med fungerande batteri. Låt bilen gå på tomgång några minuter så att den andra bilens batteri laddas upp.
  4. Starta bilen som har urladdat batteri.
  5. När du tar bort kablarna ska du börja att ta bort minuspolen som sitter på karossen på den bil som behövde starthjälp. Sedan kabeln som sitter på minuspolen på den andra bilen.

Ta hand om din bil så håller den längre. Batteri, motor och andra system i bilen är inte billiga. Tänk att för varje gång du kontrollerar och underhåller dessa sparar du pengar. En motor är billigare än två motorer.