Facebook pixel

Fordonskännedom Registreringsbevis

Registreringsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen. Det är EU-anpassat och består av två delar. Den första delen består av fordonets allmänna och tekniska uppgifter. Den andra delen består av uppgifter om tidigare, nuvarande och eventuellt nya ägare.

Se till att förvara dessa två delar på en säker och organiserad plats, och inte i handskfacket. Skulle någon stjäla din bil vill du undvika att värdefull information hamnar i brottslingarnas händer.

Del 1 - Fordonsuppgifter

Den första delen består av teknisk och allmän information om fordonet så som vikt, färg, märke, modell, motor, växellåda, hjul m.m. Det står även om den är inköpt på kredit och behörighetskod till telefon- och internettjänster. Den här delen använder du bl.a. för av- och påställning. Det innebär att du kan tala om för Transportstyrelsen när och om du använder ditt fordon. Om du inte skulle använda ditt fordon gör du en avställning så du inte betalar fordonskatt för ett fordon som du inte använder.

Fordonsskatten bestäms utifrån fordonets drivmedel och utsläpp av koldioxid.

Om du flyttar eller blir borta under en längre tid och inte ska använda ditt fordon är det värt att titta närmare på detta. Var dock uppmärksam på att du under tiden som bilen är avställd inte heller kan låna ut den till någon annan. Det kan göras först när du gjort en påställning samt betalat skatt och försäkring.

Del 2 - Ägaruppgifter

Den andra delen består av all information kring nuvarande ägare, vilka som var de tre senaste ägarna och lite ytterligare information kring fordonet. Här kan du beställa ny registreringsskylt och även göra ett ägarbyte. Ska du göra ett ägarbyte behöver du information om den nya ägaren, underskrift av er båda och sedan måste det skickas in till Transportstyrelsen senast 10 dagar från det datumet som är angivet på ägarbytet. Ska ni göra ett ägarbyte är det tre punkter som inte får underskattas:

  1. Information om den nya ägare. Siffror, namn, adress, personnummer och liknande måste stämma enligt den information som Transportstyrelsen kan få tag på. Annars kommer ägarbytet att nekas.
  2. Ägarbytet måste fyllas i på originaldokumentet då kopior inte godkänns. En ursäkt som “hunden åt upp det” eller “jag råkade spilla kaffe på den” kommer inte att rädda dig i denna situation.
  3. Den nya ägaren måste fixa en giltigt försäkring för fordonet som gäller från och med det datumet som ni anger på ägarbytet. Inte en dag innan och inte en dag efter, utan samma dag. Detta är otroligt viktigt då din försäkring inte kommer täcka för den nya ägaren och vise versa. Med andra ord: säg inte upp din försäkring förrän du vet att den nya ägaren har en giltig försäkring.

På- och avställning av fordon

Om du inte använder till fordon är det bäst att avställa det eftersom du då slipper att betala fordonsskatt och trafikförsäkring. Det kan du göra genom del 2 i registreringsbeviset, via internet eller via telefon. Du själv ansvarar alltid för att avställa ditt fordon, även om du får körförbud. När fordonet är avställt får du bara köra från och till besiktningen så länge du inte har fordonsskatteskulder och att trafikförsäkringen är betald.

Du får inte bogsera ett avställt fordon!