Facebook pixel

Fordonskännedom Registreringsbevis

Registreringsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen. Det är EU-anpassat och består av två delar. Den första delen, som är blå, består av fordonets allmänna och tekniska uppgifter. Den andra delen, som är gul, består av uppgifter om tidigare och nuvarande ägare samt används vid ägarbyte.

Förvara registreringsbeviset på en säker plats och inte i handskfacket. Skulle bilen bli stulen kan den som stjäl den göra ägarbyte och det vore ju inte så lyckat.

Del 1 - Fordonsuppgifter

Den första delen består av teknisk och allmän information om fordonet så som vikt, mått, färg, märke, modell, motor, växellåda, bränsleförbrukning, hjul m.m. Det står även om den är inköpt på kredit och behörighetskod till telefon- och internettjänster. Den här delen använder du bl.a. för av- och påställning. Om du inte tänker använda ditt fordon kan du göra en avställning. Du slipper då betala fordonskatt och försäkring för ett fordon som du inte använder.

Fordonsskatten bestäms bl. a. utifrån fordonets drivmedel, utsläpp av koldioxid och vikt. Ett tyngre fordon sliter mer på vägarna.

Del 2 - Ägaruppgifter

I den andra delen av registreringsbeviset finns information om nuvarande ägare och vilka som varit ägare de tre senaste åren upp till tre tidigare ägare. Här kan du beställa ny registreringsskylt och även göra ett ägarbyte. Ska du göra ett ägarbyte behöver du information om den nya ägaren, underskrift av er båda och sedan måste det skickas in till Transportstyrelsen senast 10 dagar från det datumet som är angivet på ägarbytet. Ska ni göra ett ägarbyte, via registreringsbevisets andra del, är det tre punkter som måste stämma.

  1. Information om den nya ägare. Siffror, namn, adress, personnummer och liknande måste stämma enligt den information som Transportstyrelsen kan få tag på. Annars kommer ägarbytet att nekas.
  2. Ägarbytet måste fyllas i på originaldokumentet då kopior inte godkänns. En ursäkt som “hunden åt upp det” eller “jag råkade spilla kaffe på den” kommer inte att rädda dig i denna situation.
  3. Den nya ägaren måste teckna en giltigt försäkring för fordonet som gäller från och med det datumet som ni anger på ägarbytet, om inte fordonet ställs av i samband med ägarbytet. Om ett fordon är påställt men inte försäkrat blir det en straffavgift på 2-300 kronor per dag ungefär. Skulle fordonet vara med i en olycka och inte vara försäkrat kan det bli mycket dyrare.

Idag kan man också göra ägarbyte vi transportstyrelsens app.

På- och avställning av fordon

Om du inte använder till fordon är det som sagt bäst att avställa det eftersom du då slipper att betala fordonsskatt och trafikförsäkring. Det kan du göra genom del 2 i registreringsbeviset, via internet eller via telefon. Du själv ansvarar alltid för att avställa ditt fordon, även om du får körförbud. När fordonet har körförbud får du bara köra från och till besiktningen så länge du inte har fordonsskatteskulder och att trafikförsäkringen är betald.

Du får inte bogsera ett avställt fordon!