Facebook pixel

Fordonskännedom Säkerhetskontroller

Alla bilar går sönder till slut och delar slits ut och behöver bytas. Det är givetvis bra att du lär dig lite om hur bilen fungerar så du själv upptäcker trafikfarliga fel i tid. Din uppkörning börjar med att du får göra en säkerhetskontroll på bilen som du ska köra. En säkerhetskontroll innebär att du ska kontrollera att bilen är trafiksäker och fungerar som den ska.

Inre säkerhetskontroll

Inta rätt körställning, kontrollera att dörrarna är stängda och att sidospeglarna och backspegeln är i rätt position.

 1. Se till att ha rätt inställning på bilstolen. Du ska kunna se ut genom alla fönster och speglar utan att behöva röra dig i från stolen. Justera även ryggstödet så du når fram och får ett bra grepp om ratten.
 2. Kontrollera färdbromsen. Se till att trycka ner bromspedalen hårt mot botten. Pedalen ska inte gå ned hela vägen till botten, och inte heller kännas mjuk. Om det händer kan det vara så att det antingen finns läckage eller luft i bromssystemet. Pumpa några gånger på bromspedalen för att bygga ett tryck och sedan startar du bilen. Om du känner att bromspedalen sjunker sakta så tyder det på att bromsservon fungerar.
 3. Styr ratten åt ett håll utan att behöva ta i och starta bilen, du ska känna att motståndet i ratten bli mindre. Om motståndet minskar i ratten innebär det att styrservon fungerar.
 4. Se till att vindrutetorkarna fungerar som de ska. Testa torkarens olika hastigheter. Testa även om spolfunktionen fungerar.
 5. Se till att ventilationen fungerar. Testa defrostern för både framrutan och bakrutan. Enklaste sättet att kontrollera om fläkten fungerar är att känn efter om det blåser vid framrutan och kontrollera lampan som ska lysa till bakrutan.
 6. Se till att tutan fungerar. Testa därför att provtuta en gång.
 7. Sätt på dig bilbältet och testa även att rycka i bilbältet för att kontrollera om spärren fungerar. Se till att bältet sitter så nära kroppen som möjligt under hela bilfärden.
 8. Kontrollera att parkeringsbromsen/handbromsen fungerar. Detta görs genom att dra åt parkeringsbromsen och sedan köra försiktigt fram eller bak. Om bilen står stilla innebär det att parkeringsbromsen fungerar.

Yttre säkerhetskontroll

Börja med att kontrollera bilens däck. Se till så att däcken har rätt mönsterdjup och rätt lufttryck. Det är bra om du försöker beskriva högt vad det är du tittar på och gör för att skapa ett positivt första intryck för provledaren.

 1. Sätt dig i bilen och vrid på tändningen. Gå sedan ett varv runt bilen och kontrollera så att parkeringslyset, baklysen samt lampan till registreringsskylten fungerar.
 2. Sätt dig i bilen igen och slå på halvljus, dimbakljus samt höger blinkers. Gå sedan ett varv runt bilen och kontrollera att samtliga lampor fungerar.
 3. Sätt dig i bilen igen och slå på helljus samt vänster blinkers. Gå sedan ett varv runt bilen och kontrollera att samtliga lampor fungerar.

Motorrummet

För att kontrollera motorrummet öppnar du motorhuven, det är oftast en spak du drar i, om du är osäker kan du alltid fråga om hjälp. När du har öppnat motorhuven ska du veta hur du kontrollerar och fyller på de olika behållarna. Tänk på att platserna kan variera beroende på bilmodell.

 1. Kontrollera motoroljan, du gör det enklast genom att dra ut oljestickan. Torka sedan rent stickan med hushållspapper och sätt tillbaka den ända ner. Dra ut den igen och kontrollera oljenivån så att det finns nog med motorolja.
 2. Kontrollera nivån för samtliga behållare, kylarvätska, bromsvätska och spolarvätska. Se till att vätskan är över markeringen och att vätskan inte överskrider texten “max”.
 3. Se även om det finns indikation för läckage och kontrollera att motorrummet är rent och fräscht.

Det spelar ingen roll i vilken ordning du börjar, det kan även vara så att du inte behöver öppna motorhuven eller det kanske räcker med att bara kontrollera någon behållare.

Körställning

Det är väldigt viktigt att du ställer in stolen och speglarna innan du startar bilen och åker iväg. Därför kommer vi gå igenom hur man ställer in stolen samt spegeln i sju steg.

 1. Börja med att justera stolen för att kontrollera rätt avstånd ifrån pedalerna. Börja med att trycka ner kopplingen ända ner till botten med hälen och håll kvar hälen mot pedalen. Nu är det dags att justera avståndet, se till det benet är nästan helt rakt, för rätt avstånd.
 2. Justera sedan stolens höjd. Se till att du kan se framrutan utan något problem. Tänk på att inte sitta vare sig för långt upp eller för långt ned, eftersom detta kan göra att din sikt skyms av antingen backspegeln eller instrumentbrädan.
 3. Se nu till att stolen har rätt inställningar, tänk även på att du kan komma att behöva justera ryggstödet. Se till att handlederna är en bit bakom ratten.
 4. Justera nackstödet så att nackstödets överkant är i samma höjd som huvudets översta del.
 5. Justera både inre- och yttre speglarna. Den inre spegeln är backspegeln och den ställer du in så att du kan se så mycket som möjligt av bakrutan. De yttre speglarna är sidospeglarna, justera speglarna så du endast ser en liten del av bilens sida.
 6. Sätt på dig bilbältet och testa även att rycka i bilbältet för att kontrollera om spärren fungerar. Se till att bältet sitter så nära kroppen som möjligt under hela bilfärden.
 7. Starta bilen och kontrollera att rätt belysning är tänd och att ingen varningslampa lyser på instrumentbrädan.