Facebook pixel

Miljö Grundläggande miljökunskap

I hela världen görs transporter som är nödvändiga för att våra samhällen ska fungera. Transporter av mat, människor och gods tar sig miliontals mil varje dag. Hela världen försöker minska sina utsläpp av avgaser där fordonstrafiken står för en stor del utav utsläppen. Därför har vi alla ett stort intresse av att få förare att köra och tänka på ett mer miljövänligt sätt.

Tips för att bli mer miljövänlig

  • Bilen släpper ut mer farliga avgaser och drar mer bränsle när den är kall. Undvik därför kortare sträckor där motorn aldrig hinner bli varm. Ofta kan man lika gärna ta cykeln.
  • Köp en så miljövänlig bil som möjligt som klarar de behov du har. Gärna en som helt eller delvis går på el.
  • Använd kollektivtrafiken så mycket som möjligt.
  • Kör på ett miljövänligt sätt (ecodriving).
  • Ha rätt lufttryck i däcken. Ofta kan man ha lite mer än det rekomenderade lufttrycket så bilen rullar lättare. Alla som cyklat med för lite luft i däcken vet hur tungt det rullar.
  • Sköt om din bil och serva den regelbundet.

Växthuseffekten

Det kanske mest omtalade miljöproblemet nu är växthuseffekten. Jorden fungerar naturligt som ett stort växthus, där atmosfären håller inne värmestrålarna som kommer från solen. Utan den naturliga växthuseffekten hade jorden varit ungefär 30 grader kallare.

När växthuseffekten förstärks på ett onaturligt sätt uppstår problem. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid och vattenånga vilka båda finns i avgaserna på alla bilar med förbränningsmotor. Koldioxiden stiger mot himlen och stannar i atmosfären vilket gör att atmosfären på ett mer effektivt sätt håller kvar värmen. Detta leder till att jorden värms upp mer än normalt.

Konsekvenser av klimatförändringar

  • Högre temperatur på jorden gör att stora glaciärer smälter och detta leder till översvämningar.
  • Odlingen är temperaturkänslig, vilket gör att små förändringar i klimatet kan leda till att odlingen försämras eller upphör helt.
  • Sjukdomar som vanligtvis trivs i varmare klimat kan komma till oss i Sverige om klimatet här blir varmare.
  • Det blir vanligare med extremväder där vissa platser får betydligt högre nederbörd och andra extrem torka.