Facebook pixel

Miljö Grundläggande miljökunskap

I hela världen görs transporter som är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera smidigare. Transporter görs dels för frakt av mat, människor och gods. Hela världen försöker minska på sina koldioxidutsläpp där fordonstrafiken står för en stor del utav utsläppen. Därför har riksdagen samt regeringen ett stort intresse för att få förare att köra och tänka på ett mer miljövänligt sätt.

Tips för att bli mer miljövänlig

  • Bilen släpper mer farliga avgaser och drar mer bensin när den är kall så undvik att köra en kall bil om det handlar om korta sträckor.
  • Köp en miljövänlig bil som går på elektricitet.
  • Använd kollektivtrafiken så mycket som möjligt.
  • Kör på ett miljövänligt sätt (ecodriving).
  • Ha rätt lufttryck i däcken.

Växthuseffekten

Jorden fungerar som ett stort växthus, därav har det fått namnet växthuseffekten. I ett växthus så kommer värmestrålarna från solen ner genom glastaket och värmer växthuset. Den största delen av värmen som kommer in stannar kvar och skapar en trivsam miljö för växterna. I detta fall så är vår planets atmosfär ”glastaket” och jorden är ”växten”. Det sker naturligt i större skala men fungerar på samma sätt.

När växthuseffekten förstärks på ett onaturligt sätt uppstår problemet. Den viktigaste växthusgasen som finns bland annat i avgaser är koldioxid. Koldioxiden stiger mot himlen och stannar i atmosfären vilket gör att atmosfären blir tjockare och gör det svårare för värmen att lämna jorden vilket leder till att jorden värms upp snabbare än den normalt skulle ha gjort.

Konsekvenser av klimatförändringar

  • Naturkatastrofer leder till att stora glaciärer smälter och ökar vattennivån vilket leder till översvämningar.
  • Odlingen är temperaturkänsligt, vilket gör att små förändringar i klimatet kan leda till att odlingen försämras eller upphör helt.
  • Sjukdomar som vanligtvis trivs i varmare klimat kan komma till oss i Sverige om klimatet här blir varmare.